Hoppa till innehållet

Faktura och betalning

Hos oss väljer du själv hur du vill betala dina fakturor. Vill du veta vad olika delar på fakturan betyder så kan vår fakturaförklaring reda ut begreppen.

Varför har jag fått så många fakturor på kort tid?

Den 1 april infördes en ny VA-taxa i Uppsala. Eftersom den har en annorlunda konstruktion jämfört med den gamla så fick alla kunder en slutfaktura enligt den gamla VA-taxan. Slutfaktureringen skickades ut till alla kunder i början på april och du fakturerades då för dina VA-tjänster för tiden sedan din senaste faktura fram till den 31 mars. Eftersom det är en slutfaktura så innehöll den ingen prognos.

Du som bor i enfamiljshushåll och brukar få din faktura i april eller maj fick i början av maj en faktura trots att det inte var så länge sedan du fick en slutfaktura enligt den gamla taxan. Den senaste fakturan du fick är enligt nya taxan och du fick fakturorna med kortare mellanrum än vanligt för att så snabbt som möjligt återgå till din ordinarie fakturafrekvens. Din totala årsavgift påverkas inte av att du fick fakturor i ett tätare intervall än du brukar.

Nästa gång du får en faktura så blir det enligt din ordinarie fakturafrekvens. 

Mer information och frågor och svar om den nya taxan finns under Ny VA-taxa 2020.

Fakturaförklaring

Är det någon del av fakturan du vill veta mer om? Då kan vår fakturaförklaring vara till hjälp.

Fakturaförklaring gamla taxan

Fakturaförklaring privatperson VA och avfall taxa 2020

Fakturaförklaring företag VA taxa 2020.pdf

Fakturaförklaring bostadsrättföreningar VA-taxa 2020 (pdf)

Autogiro

Med autogiro får du en vanlig faktura med posten och pengarna dras sedan automatiskt från ditt bankkonto. På fakturan ser du förfallodagen då pengarna dras. Vill du ha autogiro kan du anmäla det till oss eller via din internetbank.

Beställ blankett för autogiro

E-faktura

Med e-faktura får du en elektronisk faktura som du betalar direkt i din internetbank. E-faktura finns hos alla större banker. Anmälan gör du direkt i din internetbank genom att söka efter Uppsala Vatten och Avfall AB.

Vanliga frågor och svar om e-faktura

Fakturamottagare

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. De vi godkänner som fakturamottagare är den som äger fastigheten eller innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller dylikt. Hyresgäster kan alltså inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem.