Hoppa till innehållet

Faktura och betalning

Hos oss väljer du själv hur du vill betala dina fakturor. Vill du veta vad olika delar på fakturan betyder så kan vår fakturaförklaring reda ut begreppen.

Jag fick en faktura förra månaden, men nu fick jag ytterligare en faktura på vattnet. Varför då?

Den 1 april infördes en ny VA-taxa i Uppsala. Eftersom den har en annorlunda konstruktion jämfört med den gamla så får alla kunder en slutfaktura enligt den gamla VA-taxan. Slutfaktureringen skickas ut till alla kunder i början på april och du faktureras då för dina VA-tjänster för tiden sedan din senaste faktura fram till den 31 mars. Eftersom det är en slutfaktura så innehåller den ingen prognos.


Nästa gång du får en faktura så blir det enligt din ordinarie fakturafrekvens och du kommer du faktureras enligt den nya VA-taxan.

Jag brukar få min VA-faktura i mars, men har inte fått någon?

I samband med införandet av den nya VA-taxan den 1 april kommer alla kunder få en slutfakturering enligt den gamla taxan. Den fakturan kommer att skickas ut i början av april. Därför skickas det inte ut någon faktura i slutet av mars för de kunder som har VA. De som enbart har sop- och/eller slamtjänster får sina fakturor som vanligt.

Därefter så kommer du få fakturor enligt din ordinarie fakturafrekvens.

Jag har fått en faktura från Uppsala Vatten men saknar kostnaderna för vatten och avlopp?

Vi har inte missat den, men med anledning av införandet av den nya VA-taxan den 1 april så kommer alla kunder att få en slutfakturering enligt den gamla taxan. Den fakturan kommer att skickas ut i början av april.

Slutfaktureringen är en engångsföreteelse, du som brukar ha en samlad faktura för avfall och VA kommer att fortsätta ha det.

Fakturaförklaring

Är det någon del av fakturan du vill veta mer om? Då kan vår fakturaförklaring vara till hjälp.

Fakturaförklaring

Autogiro

Med autogiro får du en vanlig faktura med posten och pengarna dras sedan automatiskt från ditt bankkonto. På fakturan ser du förfallodagen då pengarna dras. Vill du ha autogiro kan du anmäla det till oss eller via din internetbank.

Beställ blankett för autogiro

E-faktura

Med e-faktura får du en elektronisk faktura som du betalar direkt i din internetbank. E-faktura finns hos alla större banker. Anmälan gör du direkt i din internetbank genom att söka efter Uppsala Vatten och Avfall AB.

Vanliga frågor och svar om e-faktura

Fakturamottagare

Enligt vattentjänstlagen är det fastighetsägaren som är betalningsskyldig för VA-tjänster. De vi godkänner som fakturamottagare är den som äger fastigheten eller innehar fast egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller dylikt. Hyresgäster kan alltså inte stå som fakturamottagare då vi inte har något avtal med eller fordran på dem.