Hoppa till innehållet

Beräkning VA-kostnad

Här kan du beräkna din kostnad för dricksvatten, avlopp och dagvatten med den nya taxan som gäller från 1 april 2020. Observera att det finns tre olika uträkningar beroende på vilken typ av fastighet du har.

För att få fram en prognos behöver du först av allt veta om din fastighet är en enbostadsfastighet, flerbostadsfastighet eller verksamhetsfastighet?

Den nya taxan består av:

 1. En fast avgift per mätarställe á  2 500 kr. Det innebär att du betalar 1 avgift för varje plats där du har en vattenmätare. 
 2. En fast avgift per lägenhet á  1 435kr. Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. 
 3. En rörlig avgift baserad på hushållets vattenförbrukning. En kubikmeter vatten kostar 16,68 kr. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar.

Summan som visas efter att du fyllt i dina uppgifter nedan och tryckt på ”beräkna” är den totala årskostnaden och inkluderar, förutom den rörliga avgiften, också de fasta avgifterna för mätarställe och lägenhetsavgift.

Exempel: Villa eller enbostadsfastighet som har en årsförbrukning på 150 kbm vatten.

 
Avgift Kostnad
1 fast avgift per mätarställe 2 500 kr
1 lägenhetsavgift 1 435 kr
Förbrukningsavgift för 150 kbm vatten á 16,68 kr/kbm 2 502 kr
Summa 6 437 kr/år

Enbostadsfastighet

Enbostadsfastighet är en fastighet som innehåller en lägenhet. En lägenhet är en bostad med egen ingång och matlagningsmöjligheter. En enbostadsfastighet är typiskt sett en villa för en familj.

 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Du hittar årsförbrukningen på Mina sidor eller på din senaste faktura.
 • Kryssa bort de vattentjänster du inte använder:

  Dricksvatten är det som kommer ur kranen. Är ni anslutna till kommunalt vatten?
  Spillvatten är det som spolas ned i avloppet. Är ni anslutna till kommunalt avlopp?
  Dagvatten är vattnet som rinner på marken (typiskt sett regn och smältvatten). De flesta fastigheter i detaljplanerat område har en anslutning till dagvattensystemet eller behöver betala för dagvattenhanteringen på gator och trottoarer.
m3

Flerbostadsfastighet

En flerbostadsfastighet innehåller två eller fler lägenheter. En lägenhet är en bostad med egen ingång och matlagningsmöjligheter. Typiskt sett är en flerbostadsfastighet en bostadsrättsförening eller hyreshus. Innehåller fastigheten även ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, ska dessa ytor anges som lokalyta (BTA). 

 • Fyll i antal mätarplatser. En mätarplats är det ställe där ni har en eller flera vattenmätare. Större fastigheter kan ha flera mätarplatser om ni har flera anslutningar till inkommande vatten. 
 • Fyll i antal lägenheter. En lägenhet är typiskt sett en bostad med matlagningsmöjlighet. 
 • Fyll i lokalyta (BTA). Fylls bara i om ni har ytor i fastigheten som inte är lägenheter, till exempel kontor eller butiker. Utrymmen som tvättstuga, garage och förråd som enbart används av lägenhetsinnehavarna – anses ingå i lägenheterna och behöver därför inte redovisas separat som lokalyta. Om ni inte har några lokaler så fyll i siffran 0.
 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Ni hittar årsförbrukningen på Mina sidor eller på er senaste faktura.
m2
m3

Verksamhetsfastighet

En verksamhetsfastighet är en fastighet som inte är innehåller några bostäder. Den kan användas för näringsverksamhet, samhällsfunktioner, sport eller liknande.

 • Fyll i antal mätarplatser. En mätarplats är det ställe där ni har en eller flera vattenmätare. Större fastigheter kan ha flera mätarplatser om ni har flera anslutningar till inkommande vatten. 
 • Fyll i fastighetens yta. BTA (bruttoarea) eller våningsytor.
 • Fyll i fastighetens årsförbrukning av vatten i kubikmeter. Logga in på Mina sidor för att se årsförbrukning. Den står också på den senaste fakturan.
m2
m3