Till sidans huvudinnehåll

Taxa för din latrintank

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Grundavgift latrin

Grundavgiften är en årlig avgift per anläggning. Avgiften finansierar kostnader för planering, information, fakturering och kundkontakt.

Tömningsavgift latrin

Tömningsavgiften tas ut per tömning och beror på anläggningens storlek, oavsett hämtad mängd. Avgiften finansierar kostnader för tömning, transport och behandling av latrin.

Tilläggsavgifter latrin

Tilläggsavgifter debiteras för: akuttömning inom 24 timmar, volymer över 320 liter och för förgävesbesök. Tilläggsavgift för förgävesbesök debiteras om tömning inte kan genomföras på grund av brister i förhållandena på tömningsplatsen.

Taxa latrin

Den aktuella taxan för tömning av latrin gäller från den 1 januari 2021..

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och en tömningsavgift samt i vissa fall en tilläggsavgift.

Taxa för tömning av latrin från 1 januari 2021

Bra att veta inför tömning av latrintanken

Här finns en checklista "Bra att veta inför tömning av latrintanken".