Till sidans huvudinnehåll

Frågor och svar avfallstaxa

Här har vi samlat frågor och svar om den nya avfallstaxan i Uppsala.

Kommunfullmäkten har fattat beslut om en generell höjning av avfallstaxan från och med den 1 januari 2022. 

Avfallstaxan höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfallshanteringen under 2022 och 2023. Vidare är syftet att justera och förtydliga det utbud av tjänster som erbjuds i den nya taxan. Sedan nuvarande avfallstaxa beslutades 2016 har det skett flertalet förändringar av avfallshanteringen och av Uppsala Vattens verksamhet vilka lett till ökade kostnader till följd av till exempel normala indexhöjningar och en förändrad efterfrågan, att fler avfallsslag och ansvarsområden inkluderats i det kommunala ansvaret samt att service och utbud förändrats exempelvis genom övergången till hantering av matavfall i papperspåsar.