Hoppa till innehållet

Taxor för dricksvatten och avloppsvatten

Våra abonnenter betalar cirka 4 öre per liter dricksvatten och då ingår även rening av avloppsvatten. Ganska billigt för världens viktigaste livsmedel!

Anläggningsavgift

Anläggningsavgiften betalas vid anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet eller vid tillbyggnad på befintlig fastighet. Anläggningsavgiften består av fyra olika delavgifter: grundavgift, servisavgift, lägenhetsavgift och tomtyteavgift.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av två rörliga avgifter, som beräknas med en formel. På din faktura kallas avgifterna grundavgift och förbrukningsavgift. Någon fast avgift tas inte ut. Däremot finns en minimiavgift som innebär att alla måste betala en avgift som motsvarar en förbrukning på 50 kubikmeter per år. Den del av formeln som motsvarar grundavgiften innehåller en roten ur-beräkning, som innebär att avgiften ökar något mindre när förbrukningen ökar.

 

Taxor och prisbilagor

Anläggningstaxa VA (pdf)

Prisbilaga anläggningstaxa (pdf)

Brukningstaxa (pdf)

Prisbilaga brukningstaxa (pdf)

Särtaxor

För verksamheter i Gunsta och Bärby respektive Skölsta och Jälla gäller särskilda prisbilagor för anläggningstaxan.

Prisbilaga anläggningstaxa Skölsta och Jälla (pdf)