Hushållsavfall

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Taxa hushållsavfall

Taxa för hämtning av hushållsavfall som gäller från och med den 1 januari 2023.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (webbsida)

Taxa för hämtning av avfall, slam och latrin Pdf, 362.4 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Ny avfallstaxa 2023

Kommunfullmäktige har beslutat om en höjning av grundavgifterna i taxorna för avfall, slam och latrin 2023. Den nya taxan gäller från och med 1 januari 2023.

Se samlade frågor och svar om den kommande avfalls-, slam och latrintaxan (webbsida).

Grundavgift hushållsavfall

I ett abonnemang ingår bland annat grundavgift. Den finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

De kostnader som du betalar för utgår från hur ditt boende ser ut och hur du vill utnyttja tjänsterna.

Tömningsavgift hushållsavfall

I tömningsavgiften ingår kostnaden för sopkärl, tömning, transport och behandling. Avgiften påverkas av avfallstyper, behållarstorlek, hämtningsintervaller och dragavstånd. 

Räkna ut vad din årsavgift i avfallstaxan 2022 är (endast privatpersoner)

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:45:34
Last modified:
2023-01-03T10:38:42
Published:
2019-05-09T15:45:53
Last published:
2023-01-03T10:38:42
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-for-hushallsavfall

EPI.Id
bcb7f5edd2904bdfa6839baad288b032