Hushållsavfall

De avgifter du betalar är en årlig grundavgift och tömningsavgift. Avgifterna finansierar insamling, transport och behandling av det insamlade avfallet.

Taxa hushållsavfall

Taxa för hämtning av hushållsavfall som gäller från och med den 1 januari.

Taxa för hämtning av hushållsavfall (webbsida)

Taxa för hämtning av avfall, slam och latrin Pdf, 540.6 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf)

Grundavgift hushållsavfall

I ett abonnemang ingår bland annat grundavgift. Den finansierar kostnader för drift av återvinningscentraler och behandling av inlämnat avfall. Den finansierar även planering, information, fakturering och kundkontakt.

De kostnader som du betalar för utgår från hur ditt boende ser ut och hur du vill utnyttja tjänsterna.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:45:34
Last modified:
2024-01-31T15:58:31
Published:
2019-05-09T15:45:53
Last published:
2024-01-31T15:58:31
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxa-for-hushallsavfall

EPI.Id
bcb7f5edd2904bdfa6839baad288b032