Frågor och svar avfalls-, slam- och latrintaxa 2023

Här har vi samlat frågor och svar om den nya avfalls-, slam och latrintaxan i Uppsala. Kommunfullmäktige fattar beslut om avfalls-, slam- och latrintaxan för 2023 i samband med kommunfullmäktigemötet den 12-13 december 2023.

Förändringen gäller från och med 1 januari 2023 och innebär att den årliga grundavgiften i avfallstaxan höjs med ungefär 10 procent för alla sorters bostadshus och verksamheter.

För hämtning av grov-, bygg- och rivningsavfall införs maxtaxor.

Grundavgifterna för slam- och latrinanläggningar höjs med 30%, från 385 till 500 SEK/år.

Grundavgifterna höjs för att säkerställa finansieringen av den kommunala avfalls-, slam- och latrinhanteringen under 2023. Årets höjning görs särskilt för att finansiera kostnader för kraftiga indexökningar, kostnader för papperspåsar till matavfallsinsamling samt ökad kravställning, exempelvis fossilfritt drivmedel i hämtningsentreprenader.

Höjningen ligger också i linje med förändringen som bolaget förvarnade om ifjol, att höja avfallstaxorna årligen och genomföra mindre och kontinuerliga justeringar av taxorna.

Min första faktura 2023 hade två olika grundavgifter, varför då?

Om din faktura ser annorlunda ut över årsskiftet 2022 - 2023 beror det sannolikt på att faktureringen sker över två olika taxor. Taxan införs vid årsskiftet och det gör att vi behöver lägga in två perioder, med olika taxor. Det innebär att du kan få flera rader med olika grundavgifter på fakturan.

Kommer den nya taxan påverka mitt hämtningsintervall eller antal kärl?

Nej, du kommer inte få någon ändring i ditt hämtningsintervall eller antal kärl i samband med nya taxan.

Här kan du som privatperson räkna ut din årskostnad för axan 2022.

När börjar den nya taxan gälla?

1 januari 2023.

Var kan jag läsa den samlade avfalls-, slam- och latrintaxan?

Taxan höjdes i år (2022), hur ofta kommer den ändras framöver?

Tanken är att avfallstaxan och slamtaxan ska revideras årligen för att genomföra mindre och kontinuerliga justeringar av taxorna.

Är höjningen lika stor för grundavgiften som för de rörliga avgifterna?

Nej. I förslaget för 2023 är det enbart grundavgifter som höjs. De rörliga avgifterna höjs inte alls i taxan för 2023.

Finns det något ekonomiskt incitament som bidrar till mer/bättre utsortering?

I avfallstaxan är taxenivån för matavfall betydligt lägre än för restavfall. Genom detta miljöstyr vi för att nå en högre utsortering av matavfall.

Tillkommer/försvinner några tjänster i nya taxan?

Årets förslag till ny taxa innehåller framförallt en höjning av grundavgiften och införandet av maxtaxor för hämtning av grov-, bygg- och rivningsavfall.

Är det lika stor höjning för företag som för privatpersoner?

Förändringen av grundavgifter har grundats i de ökade fasta kostnaderna och höjs i princip lika mycket för verksamheter som privatpersoner.

Verksamheter som inte äger en egen fastighet påverkas sannolikt genom den hyra de betalar till fastighetsägare, som betalar grundavgift.

Hur är Uppsalas avfallstaxa i jämförelse med andra kommuner?

Uppsalas avfallstaxa har historiskt legat på en låg nivå i förhållande till kommuner runt om och till det nationella medlet. Den nya föreslagna taxan gör att vi närmar oss det nationella genomsnittet vad gäller grundavgifter.


Uppsala
Ny taxa

Medel i

Sverige

Gästrike

återvinnare

Vafab

Miljö

Knivsta

Tierp

Grundavgift
en- och tvåfamiljshus (kr/år)

1 125

1 080

1 300

1 780

1 944

1 332

Grundavgift lägenhet i
flerbostadshus (kr/år)

560

655

695

826

1 127

665

Grundavgift fritidshus

(kr/år)

565

750

395

1 250

889

1 332

Grundavgift verksamhet

(kr/år)

900

795

395

1 390

860

665

I taxan för 2022 bytte brännbart namn till restavfall, varför då?

Bytet från brännbart avfall till restavfall gjordes i syfte att harmonisera benämning med det nationellt (och Nordiskt) framtagna avfallsymbolsystem som Avfall Sverige presenterat 2020 och som uppmuntrar till ett mer miljömässigt hanterande av kommunalt avfall än benämningen brännbart avfall.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2021-10-11T09:54:35
Last modified:
2023-09-13T16:11:07
Published:
2021-10-11T10:23:11
Last published:
2023-09-13T16:11:07
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fragor-och-svar-avfallstaxa

EPI.Id
3989a132cdbb40a98b979091868ba080