Beräkning av bruttototalarea BTA

Här finns råd om hur du räknar ut din fastighets bruttoarea (BTA). Gäller bara för fastigheter som används för verksamheter.

BTA, bruttototalarea, definition

Bruttototalarean, BTA beräknas enligt Svensk standard SS21054:2009. Den är summan av alla våningsplans area och mäts från byggnadsdelarnas utsida. I BTA inräknas bland annat mellanvåning (entresol). Om BTA uppdelas på skilda nyttjandeenheter eller efter funktion (exempelvis bostad eller lokal) dras gränsen mitt i den skiljande väggen.

Vilka ytor räknas in

BTA mäts från ytterväggarnas utsidor. På skissen räknas alltså både de ljusare och mörkare områdena in i BTA.

Ritning över vilka ytor som räknas in i BTA

Hur mäter man delar av en våning?

Om ett våningsplan inte täcker hela byggnadens yta räknas ytan enligt skissen: till utsidan av väggen eller insidan av eventuellt räcke.

Illustration genomskärning BTA

Hur räknar man vid snedtak?

Vid snedtak gäller att allt som har mer än 1,90 meter i takhöjd räknas plus den golvyta som sträcker sig 60 centimeter utåt från den punkt där takhöjden går under 1,90 meter.

BTA vind
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-11-20T10:40:02
Last modified:
2023-10-20T08:18:27
Published:
2019-11-20T10:40:28
Last published:
2023-10-20T08:18:27
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
berakning-av-bruttoarea-bta

EPI.Id
7e3b046e7c23413788d2a810cbc55078