Till sidans huvudinnehåll

Din vattenmätare

Vattenmätaren mäter volymen av den mängd kallvatten som passerar mätaren, och ser till att du bara betalar för det vatten du förbrukar.

Läs av vattenmätaren

Vattenmätaren ska läsas av en gång om året. Varje år får du hem ett avläsningskort i brevlådan som påminner om detta. Du kan fylla i mätarställningen på kortet och skicka tillbaka det till oss, eller fylla i på webben, under Mina sidor – Mitt abonnemang. När vi fått in uppgifterna gör vi en beräkning av din årsförbrukning. De flesta kunder faktureras fyra gånger om året. Har du använt mer eller mindre vatten än beräknat justerar vi det på en avräkningsfaktura.

Vattenmätare

 

Mina sidor – Mitt abonnemang

Din årskostnad

Brukningsavgiften för vatten och avlopp består av tre avgifter:

Fast avgift. Den fasta avgiften är en avgift som alla VA-kunder betalar för att vara anslutna till den allmänna VA-anläggningen. 

Lägenhetsavgift. Lägenhetsavgiften är en avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten som har egen ingång och möjlighet till matlagning. Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA (bruttototalarea) för ytor som inte är avsedda att bo på. Den fasta avgiften och lägenhetsavgiften är fasta avgifter som betalas årligen och delas upp under året enligt ordinarie faktureringsperiod. I summan du betalar ingår rening av det vatten som du spolar ner i avloppsledningarna och hantering av dagvatten.

Förbrukningsavgift. En avgift baserad på din vattenförbrukning. Det här är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar. Förbrukningsavgiften är rörlig. Det betyder att årskostnaden beror på hur mycket vatten du gör av med. 

Var rädd om mätaren

Mätaren är Uppsala Vattens egendom. Tänk på att skydda den mot frysning, stark värme och yttre påverkan. Avstängningskranarna som sitter före och efter vattenmätaren är din egendom. Kontrollera dem regelbundet, så att de går att stänga av vid behov.

Vattenmätarplatsens utformning

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att mätarplatsen är utformad på ett av oss godkänt sätt.

Mer om vattenmätarplatsen (pdf) (öppnas i ett nytt fönster)

VA-fakta för fastighetsägare (pdf) (öppnas i ett nytt fönster)