Taxor

Här hittar du mer information om våra taxor och avgifter.

Vart går pengarna?

Avgifterna för vatten och avlopp täcker kostnaderna för drift och underhåll av ledningar och anläggningar, men den ska också täcka kostnaderna för investeringar för att bibehålla och utveckla verksamheten. Cirka 40 procent av avgifterna går till att finansiera vattenförsörjningen. Resterande del går till att finansiera avloppshanteringen. 

Avgifterna för olika typer av avfallshantering finansierar insamling, transport och behandling av avfall samt drift av våra återvinningscentraler.

Här kan du beräkna årskostnad för vatten och avlopp

Här finns information om:

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T15:42:48
Last modified:
2022-09-20T12:36:23
Published:
2022-04-08T10:10:51
Last published:
2022-09-28T12:36:45
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
taxor-och-avgifter

EPI.Id
4f58dcdb911649b78dc6436fabbc676e