Till sidans huvudinnehåll

Trycksaker och blanketter

Här kan du ladda ner våra trycksaker, taxor och blanketter som pdf-filer. Observera att du kan fylla i de flesta filerna direkt på datorn innan du skriver ut dem för underskrift. Du kan också välja att få trycksaker hemskickade genom att kontakta vår kundtjänst.

De årtal som finns i namnet på dokumenten är när de senast uppdaterades.

Blanketter

Vatten och avlopp

Formulär att fylla i och skicka in direkt på skärmen

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen (extern länk) (öppnas i ett nytt fönster)

Ansökan om reduktion av VA-avgift (fylls i på skärmen)

Ifyllbara PDF:er för utskrift

Anmälan om anslutning av byggvatten.pdf

Anmälan om VA-anslutning för flerbostadshus industrier och övriga fastigheter.pdf

Anmälan om VA-anslutning för enbostadshus villor radhus.pdf

Anslutningsanmälan Svia Skölsta.pdf

Intresseanmälan VA-avtal för fastigheter utanför verksamhetsområde.pdf

Ansökan om nyckel till vattenkiosk.pdf

Inventering vacuumsystem.pdf

Intyg om bortkopplat vakuumsystem.pdf

Självrapportering biltvättar Uppsala.xlsx

Avfall och återvinning

Ansökan om tankkort för fordonsgas.pdf

Ansökan om ny pinkod till ditt tankkort för fordonsgas.pdf

Ansökan om gemensam hantering av slamanläggning.pdf

Ansökan om gemensamt hämtställe av mat- och restavfall.pdf

Ansökan återvinningskort för företag.pdf

Ansökan om uppehåll i sophämtning eller slamtömning.pdf

Grundläggande karakterisering deponering Hovgården.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang hushåll.pdf

Inflyttningsanmälan VA- och eller avfallsabonnemang företag.pdf

Transportdokument farligt avfall.pdf

Sorteringsskyltar

Sorteringsskyltar:

Trycksaker

Vatten och avlopp

VA-fakta för fastighetsägare.pdf

Vattenförsörjningen i Uppsala stad.pdf

Anläggningspresentation Kungsängsverket.pdf

Dricksvatten från enskilda brunnar – så tolkar du analysresultaten 2018.pdf

Information om mätarbrunn och mätarplatsens utformning.pdf

Avfall och återvinning

Ditt avfall är inget skräp.pdf

Anläggningspresentation biogasanläggningen vid Kungängens gård.pdf

Anläggningspresentation Hovgården.pdf

Anläggningspresentation återvinningscentraler.pdf

Miljörapporter

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård (pdf)

Björklinge avloppsreningsverk (pdf)

Fyrislunds mellanlagringsstation (pdf)

Hovgårdens avfallsanläggning (pdf)

Kungsängsverkets avloppsreningsverk (pdf)

Storvreta avloppsreningsverk (pdf)

Taxor, prisbilagor och föreskrifter

Taxa för hämtning av hushållsavfall

Taxa för hämtning av slam från enskilt avlopp.pdf

Taxa för tömning av latrin.pdf

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Uppsala
kommun.pdf

ABVA – Allmänna bestämmelser för Uppsala kommuns vatten- och avloppsanläggning.pdf

Prislista analyser Uppsala Vattens vattenlaboratorium 2019.pdf

Prislista Hovgården 2020.pdf

Prislista Hovgården 2022.pdf

Renhållningsordning Uppsala Kommun.pdf

För att visa pdf-filer behöver du ha en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Hämta Adobe Reader här (öppnas i ett nytt fönster).