Vatten och avlopp

Vi sköter om 600 km vattenledningar, 850 km avloppsledningar, 14 vattenverk och 10 reningsverk – för att kunna leverera ett högkvalitativt dricksvatten och rena vårt använda avloppsvatten på bästa sätt.

I Uppsala kommer dricksvattnet från grundvatten i marken. Det renade avloppsvattnet släpps ut i Fyrisån.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2018-12-17T17:49:03
Last modified:
2023-01-16T17:46:21
Published:
2018-12-17T17:49:21
Last published:
2023-01-16T17:46:21
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vatten-och-avlopp

EPI.Id
8f33b2670d2b47ffa9e4600d01ce1f01