Till sidans huvudinnehåll

Abonnemang för dricksvatten och avloppsvatten

Inflyttning, ombyggnad eller nybyggnad? Här hittar du information om abonnemang, anmälan, avgifter och andra viktiga tjänster. Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta gärna vår kundtjänst.

Uppsala Vatten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsanläggningar. Alla fastighetsägare som är anslutna ska betala avgift enligt aktuell taxa för vatten och avlopp.

Anmäl ägarbyte

När du säljer din fastighet behöver ägarbytet registreras hos oss. Det sker inte automatiskt utan är ditt och köparens ansvar. Ägarbytesanmälan gäller abonnemang både för dricksvatten, avlopp och hushållsavfall. 

Anmäl ägarbyte

 

 

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Inflyttningsanmälan (pdf)

Anmäl VA-anslutning för nybyggd fastighet

Om du ska bygga en ny fastighet inom ett område med kommunalt vatten och avlopp, måste du alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. Den kvalitetsansvarige för byggnationen ansvarar för att anslutningen blir rätt utförd.

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen (extern länk) (öppnas i ett nytt fönster)

Anmäl ombyggnad och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Vid byggnationen ska mätarplatsen utformas enligt gällande bestämmelser. Du måste alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. OBS! Tänk på att servisventilen endast får öppnas och stängas av behörig personal.

Anmälan VA-anslutning enbostadshus, flerbostadshus och industrier. Fylls i direkt på skärmen (extern länk) (öppnas i ett nytt fönster)

Taxa

Aktuella taxor och prisbilagor för dricksvatten och avlopp hittar du under Betalning och avgifter.

Läs mer

Du kan få mer information i trycksaken VA-fakta för fastighetsägare.