Översvämning - så undviker du den

Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp. Som fastighetsägare kan du minska risken att drabbas.

Minska risken för översvämning

Som fastighetsägare kan du göra en hel del själv för att minska risken för översvämning, eller för att minska omfattningen på skadorna om du ändå skulle drabbas. Man kan aldrig vara helt skyddad mot översvämningar, men lite bättre rustad att ta hand om dem.

  • Håll ett öga på gatubrunnar i närheten av din fastighet. Det svämmar över snabbt om skräp och löv blockerar dem. Att rensa dem är en enkel och snabb åtgärd.
  • Kontrollera så att fastighetens stuprör inte är kopplade till spillvattenledningen.
  • Golvbrunnar utomhus, så kallade spygatter, får inte vara kopplade till fastighetens spillvattenledning.
  • Häll aldrig ut fett, eller kasta skräp i avloppet. Det kan göra att det blir stopp i avloppet och att det svämmar över.
  • Installera gärna stängningsbara golvbrunnar i källare och andra lågt liggande lokaler.
  • Om du har en backventil installerad på utgående spillvattenledning, kontrollera att den fungerar.
  • Se till att inte ha värdefulla och ömtåliga föremål i källaren. 
  • Dräneringsledningar och spygatter som kopplats med självfall till den allmänna dagvattenledningen riskerar att dämmas vid kraftiga regn och på så sätt översvämma fastigheten. Vi rekommenderar att dräneringar och spygatter under marknivå istället pumpas till dagvattenledningen.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T07:55:42
Last modified:
2023-08-08T14:43:13
Published:
2019-05-07T07:55:46
Last published:
2023-08-08T14:43:13
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
oversvamning

EPI.Id
2c0ebb21e76d4dd69d360e0a7e3b4ab3