Tömning av pooler

Uppsala Vatten får ofta frågan om hur man tömmer mindre bassänger och pooler på bästa sätt. Svaret är att man i huvudsak har två möjligheter: att hälla ut det på gräsmattan (rekommenderas) eller att leda det till närmaste dagvattenbrunn (i nödfall).

En viktig sak att tänka på är att pool- och bassängvatten som innehåller klor alltid ska avkloreras innan poolen töms. Avklorering kan ske antingen genom att låta

  • vattnet stå ute i solen några dagar så att allt fritt klor förbrukas, eller
  • genom att tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat, som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

När vattnet är avklorerat bör tömning av pooler, spa-bad, etc. ske genom att vattnet får infiltrera i en gräsmatta eller annan genomsläpplig yta. Se till så att vatten inte rinner in på grannfastighet och kontrollera att det inte finns enskilda vattentäkter i närheten. Om ingen genomsläpplig yta finns kan vattnet i nödfall tömmas i dagvattennätet, t ex i en närbelägen gatubrunn.

Observera att det INTE är ett alternativ att leda vattnet till spillvattennätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till de kommunala reningsverken. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i närmaste vattendrag, Fyrisån, Mälaren och Östersjön.

  • Backspolvatten från pooler bör alltid ledas till spillvattennätet och inte till dagvatten.
  • Eventuellt tillsatt algbekämpningsmedel ska ha hunnit förbrukas innan tömning. Använd aldrig mer kemikalier än vad som verkligen behövs vid klorering och algbekämpning.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:17:28
Last modified:
2022-09-19T11:01:08
Published:
2019-05-09T14:17:33
Last published:
2022-09-19T11:01:08
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
tomning-av-pooler

EPI.Id
28e67d477ad14c6c8bd3f4952d74187f