Björklinge

Under 2022 startade Uppsala Vatten arbetet att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Sandbrovägen och Södra Tibblevägen i Björklinge. Den femte och sista etappen beräknas vara klar vintern 2023/2024.

Vi lägger nya ledningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. I samband med att vi lägger om ledningar så kommer vi också flytta på vissa ledningar för ökad tillgänglighet vid framtida drift av ledningarna och därmed minska behovet av allmänna ledningar i privat mark.

Karta Björklinge 2022_356pix.jpg

Bilden visar vilka sträckor som kommer att beröras av Uppsala Vattens planerade arbeten.

Tidplan

Arbetet startade med etapp 1 vid Brudlåtsvägen/Södra Tibblevägen under september 2022. Hela arbetet med de totalt fem etapperna beräknades först att vara färdiga under kvartal 1 2024.

Projektet har gått bättre än förväntat och ser nu ut att kunna bli klart redan under 2023. Tider för de olika etapperna kan förändras under projektets gång och schakt kan förekomma på en tidigare deletapp. Det gör vi eftersom inkopplingar mot det befintliga och nya systemet görs löpande för att kunna behålla vatten- och avloppsledningarna i drift.

Karta över arbetsområdet i Björklinge. De fem etapperna är utmärkta med färger.

Etappkarta uppdaterad 1 juni 2023.

Delar av Sandbrovägen och Solgränd stängs av

Delar av Sandbrovägen kommer vara avstängd under hela etapp 2. Vilka delar kommer att variera i takt med pågående arbete. Vid avstängning kommer trafiken att ledas om, följ de skyltar som placeras ut i området.

Under etapp 3 kommer både Sandbrovägen och Solgränd vara avstängda, men aldrig samtidigt. En av vägarna kommer alltid att vara farbar, följ skyltning i området. Avstängningen av Sandbrovägen/Solgränd beräknas vara klar v 29 sommaren 2023.

Buller och trafikpåverkan

Under tiden som omläggningen av vatten- och avloppsledningarna pågår kommer det att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar och omledning av trafik kommer att behövas under vissa perioder.

Återställning av asfalt

Ett första lager med asfalt kommer att anläggas på både Södra Tibblevägen och Sandbrovägen.

  • Södra Tibblevägen, Sandbrovägen planeras att asfalteras från vecka 23 och framåt.

Tillfälliga vattenavstängningar

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Informationsmöte

Den 16 februari 2022 hölls ett digitalt informationsmöte mellan Uppsala Vatten och särskilt berörda fastighetsägare.

Presentation från informationsmöte 16 feb 2022 Pdf, 1.3 MB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-01-25T14:57:32
Last modified:
2023-06-01T16:26:03
Published:
2022-02-28T13:52:36
Last published:
2023-06-01T16:26:03
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
bjorklinge

EPI.Id
6c2621428ec3451098bcb0f5d5ac2d64