Björklinge

Under 2022 startade Uppsala Vatten arbetet att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Sandbrovägen och Södra Tibblevägen i Björklinge. Den femte och sista etappen beräknas vara klar vintern 2023/2024.

Vi lägger nya ledningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. I samband med att vi lägger om ledningar så kommer vi också flytta på vissa ledningar för ökad tillgänglighet vid framtida drift av ledningarna och därmed minska behovet av allmänna ledningar i privat mark.

Karta Björklinge 2022_356pix.jpg

Bilden visar vilka sträckor som kommer att beröras av Uppsala Vattens planerade arbeten.

Tidplan

Arbetet startade med etapp 1 vid Brudlåtsvägen/Södra Tibblevägen under september 2022. Hela arbetet med de totalt fem etapperna beräknades först att vara färdiga under kvartal 1 2024.

Projektet har gått bättre än förväntat och ser nu ut att kunna bli klart redan under januari 2024. Tider för de olika etapperna kan förändras under projektets gång och schakt kan förekomma på en tidigare deletapp. Det gör vi eftersom inkopplingar mot det befintliga och nya systemet görs löpande för att kunna behålla vatten- och avloppsledningarna i drift.

Karta över arbetsområdet i Björklinge. De fem etapperna är utmärkta med färger.

Etappkarta uppdaterad 30 november 2023.

December 2023

Melodigränd

Med start 14 december 2023 kommer Uppsala Vatten att förnya befintliga vatten- och avloppsledningar i Melodigränd. Kartan nedan visar omfattningen på arbetet i Melodigränd. Arbetet beräknas pågå till slutet av janurai 2024.

Det kommer bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet och därmed kan också eventuella olägenheter med buller och vibrationer förekomma, samt tillfällig trafikskyltning. I samband med att schaktning sker kommer det behövas byggas en ny brunn i Melodigränd. Under arbetet kommer vi att hänvisa till tillfälliga parkeringar. Mer information kommer närmare byggstart.

Fastighetsägare kommer att ha åtkomst till sin fastighet under hela byggperioden. Trafik hänvisas till en tillfällig väg via Gås-Anders väg.

Karta som visar avstängd sträcka och hur trafiken leds om

Buller och trafikpåverkan

Under tiden som omläggningen av vatten- och avloppsledningarna pågår kommer det att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar och omledning av trafik kommer att behövas under vissa perioder.

Återställning av asfalt

Första lagret asfalt är nu lagt så att det går bra att köra/cykla mm. Uppsala Vatten kommer vänta med att lägga på toppbeläggningen på gatan tills vår/sommar 2024. Det gör vi för då får de djupa VA-schakterna chansen att sätta sig och vi får en bättre och mer hållbar beläggning.

Tillfälliga vattenavstängningar

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Informationsmöte

Den 16 februari 2022 hölls ett digitalt informationsmöte mellan Uppsala Vatten och särskilt berörda fastighetsägare.

Presentation från informationsmöte 16 feb 2022 Pdf, 1.3 MB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-01-25T14:57:32
Last modified:
2023-12-13T15:08:32
Published:
2022-02-28T13:52:36
Last published:
2023-12-13T15:08:32
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
bjorklinge

EPI.Id
6c2621428ec3451098bcb0f5d5ac2d64