Till sidans huvudinnehåll

Björklinge

Under 2022 planerar Uppsala Vatten att lägga om flera vatten- och avloppsledningar i Norra Tibblevägen, Södra Tibblevägen, Sandbrovägen och Solgränd i Björklinge.

Vi lägger nya ledningar för att säkerställa en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning och en säker avledning av avloppsvattnet i området. I samband med att vi lägger om ledningar så kommer vi också flytta på vissa ledningar för ökad tillgänglighet vid framtida drift av ledningarna och därmed minska behovet av allmänna ledningar i privat mark.

Bilden visar vilka sträckor som kommer att beröras av Uppsala Vattens planerade arbeten.

Aktuellt

Uppdaterad 29 sep 2022

Under vecka 40 kommer ett konsultföretag på uppdrag av Uppsala Vatten genomföra provtagning av marken med borrvagn på Södra Tibblevägen, Norra Tibblevägen samt Sandbrovägen. Under dessa dagar kan framkomligheten vara begränsad under vissa tider och sträckor. Följ skyltning på plats. 

Tidplan

Arbetet är beräknat att starta med etapp 1 vid Brudlåtsvägen/Södra Tibblevägen under september 2022. De totalt fem etapperna beräknas att vara färdiga under kvartal 1 2024.

Klicka på bilden för att se kartan i större format.

Buller och trafikpåverkan

Under tiden som omläggningen av vatten- och avloppsledningarna pågår kommer det att bli en del byggtrafik till och från arbetsområdet. Det kan också förekomma olägenheter med buller och vibrationer. Avstängningar och omledning av trafik kommer att behövas under vissa perioder.

Vid vattenavstängningar skickar vi SMS till de mobilnummer som är registrerade på berörda adresser. Om du vill registrera till exempel din företagsmobil för utskick vid driftstörningar följer du instruktionerna för SMS-registrering.

Informationsmöte

Den 16 februari hölls ett digitalt informationsmöte mellan Uppsala Vatten och särskilt berörda fastighetsägare.

Presentation från informationsmöte 16 feb 2022