Dricksvatten

Vattnet går runt i sitt eviga kretslopp, utan att någonsin bilda nya droppar. Det vatten vi njuter av idag är alltså samma vatten som stenåldersmänniskorna en gång drack och som ska ge liv i många, många generationer till.

De flesta i Uppsala kommun får sitt dricksvatten från grundvatten som finns i bland annat Uppsalaåsen. För att vattennivån i åsen inte ska sjunka fylls åsen på med vatten från Fyrisån. Åvattnet rinner sex till åtta månader i åsen och renas på naturlig väg. Almunge försörjs med vatten från både Östra Långsjön och Uppsala. Innan dricksvattnet kommer till din kran renas det i ett vattenverk.

Läs mer om Uppsalaåsen

Tester och tillsyn

Kallt kranvatten, alltså dricksvatten, är klassat som livsmedel och är det som Uppsala Vatten levererar. Varmvatten värms i ditt hus, räknas inte som livsmedel och ska därför inte användas till matlagning. Uppsala Vatten har inget ansvar för varmvattnet.

För att kunna hålla en hög kvalitet på dricksvattnet kontrollerar vi det regelbundet. Under ett år tar vi 900 mikrobiologiska vattenprover och 500 kemiska prover. De flesta proverna analyseras i vårt moderna vattenlaboratorium.

Livsmedelsverket är den myndighet som utfärdar föreskrifter om produktion och distribution av dricksvatten. Dessa regler gäller för dricksvattenverk som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer. Det är Miljöförvaltningen som utövar tillsynen.

Hårdhet och fluor

Större delen av Uppland har kalkrika jordlager som gör grundvattnet hårt. Vattnets hårdhetsgrad mäts i tyska grader (°dH). Vattnet är mjukt under 5 °dH och hårt från 10 °dH och högre.

Fluorid är ett naturligt ämne i marken. Lämplig mängd fluorid i dricksvattnet för att förebygga karies är 0,8-1,2 mg/l.

Läs mer om hårdhet och fluoridinnehåll i dricksvattnet

Läs mer om dricksvattnets innehåll i Uppsala kommun

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:05:19
Last modified:
2024-03-15T10:57:41
Published:
2019-05-09T14:05:21
Last published:
2024-03-15T10:57:41
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dricksvatten

EPI.Id
9f481f0cd0b54315aec9a6cb097f8325