Dricksvattnets innehåll

Statistik över vattenkvalitet i Uppsala kommun sammanställs kalenderårsvis. För samtliga försörjningsområden finns statistik för hur dricksvattenkvaliteten är när vattnet lämnar vattenverket samt hur kvaliteten är hos användarna. I statistiken redovisas de ämnen som normalt analyseras samt de som kan vara av särskilt intresse, exempelvis radon.

Samtliga prover som ingår i statistiken har tagits på oavhärdat dricksvatten. Om vattnet avhärdas minskar totalhårdheten, kalciumhalten och magnesiumhalten medan natriumhalten ökar jämfört med vad som anges i tabellerna.

Från och med 2018 är det krav på att prover tagna hos användare ska vara på ospolat dricksvatten. Kraven innebär att provresultaten inte nödvändigtvis är representativa för det dricksvatten som vi levererar. När provtagning sker på ospolat dricksvatten kan förhållanden i fastigheten påverka resultaten. Med största sannolikhet beror maxresultaten för antal mikroorganismer, antal långsamväxande bakterier, koppar och temperatur på förhållanden i fastigheten. Fluorid och radon påverkas inte av förhållanden i fastigheten. Övriga parametrar kan påverkas. 

Vattnet som tas direkt från kranen utan föregående spolning brukar innehålla mer koppar. Denna koppar kommer från kopparledningar i fastigheterna. Uppsala Vatten har inga kopparledningar i sitt ledningsnät.

Årssammanställning dricksvattenkvalitet

Alla sammanställningar är i pdf-format. För att visa pdf-filer behöver du ha en pdf-läsare, till exempel Adobe Reader. Hämta Adobe Reader här Länk till annan webbplats..

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:12:11
Last modified:
2023-11-28T16:07:44
Published:
2019-05-09T14:12:21
Last published:
2023-11-28T16:07:44
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
dricksvattnets-innehall

EPI.Id
667a2b203b0145218d5e72edeed2dcf8