Frågor och svar om att koka dricksvattnet Järlåsa

Kokningsrekommendationen för berörda fastigheter i Järlåsa den 5 juni.

Uppdaterad kl 15.30 den 14 juni

Vad innebär kokningsrekommendationen av dricksvattnet till berörda fastigheter i Järlåsa?

Att allt vatten som ska förtäras, det vill säga drickas eller användas till matlagning, ska kokas först. Gäller även vatten som används vid tandborstning. 

Vilka adresser är berörda av kokningsrekommendationen?

  • Nordanå 10 och 215

Varför kan jag inte dricka vattnet?

Dricksvattnet innehåller förhöjda halter av en mikroorganism som visar på kvalitetsförändringar i dricksvattnet. De kallas koliforma bakterier.

Vad är koliforma bakterier?

Koliforma bakterier är en grupp bakteriearter som kan finnas i tarmen hos människor och djur, samt i jord, vatten och på växter. Att det förekommer i vattnet indikerar i första hand ytvattenpåverkan, men påverkan från avlopp, gödsel eller liknande kan inte uteslutas.

Vad gör jag om jag redan har druckit av det kommunala dricksvattnet?

Om du har magrelaterade sjukdomssymptom, ring 1177.

Hur upptäcktes bakterierna?

Det var i samband med rutinprovtagningar som förekomst av koliforma bakterier upptäcktes.

Hur många dagar kommer kokningsrekommendationen att pågå?

Fortsatt provtagning och utredning pågår. Det är högst troligt att kokningsrekommendationen är kvar i några dagar, i väntan på omprov och provsvar.

Hur ska jag koka vattnet?

Koka vattnet i kastrull eller vattenkokare. Det räcker att vattnet kokar upp. Se till att det "bubblar" ordentligt.

Kommer ni att ställa ut vattentankar?

Nej

Är det viktigt med snabb nedkylning?

Det finns inga speciella rekommendationer kring detta. Det spelar ingen roll om nedkylning är snabb eller inte. Det viktiga är att förvaringskärlet för dricksvatten är rent.

Hur bör man förvara det kokta vattnet?

Förvara dricksvattnet i en ren behållare i rumstemperatur eller kallare, gärna i kylskåp.

Hur länge kan man förvara vattnet innan användning?

Vattnet kan stå i kylskåpet tills man druckit upp det. Det enda som kan hända vid längre förvaring är att vattnet kan ta smak av kärlet, t.ex. metallsmak eller plastsmak.

Hur gör jag med vatten till tandborstning?

Koka vattnet som ska användas till tandborstning.

Kan jag duscha?

Ja, men se till att inte svälja vattnet och var extra uppmärksam vid dusch av mindre barn.

Kan jag diska för hand eller ska jag använda diskmaskinen?

Disk i maskin bör ske på högsta temperatur. Diskar du för hand bör du låta disken torka ordentligt.

Kan jag använda tvättmaskinen?

Ja, det går bra att tvätta i tvättmaskinen.

Måste jag koka vattnet som ska användas till att skölja grönsaker och frukt?

Ja, det ska du göra.

Kan jag använda min kaffebryggare som vanligt?

Nej, det kan du inte. Vattnet måste kokas innan det används i kaffebryggare. Temperaturen i kaffebryggaren blir inte tillräcklig hög för att döda mikroorganismer.

Måste jag koka vattnet som jag använder till kaffeperkolatorn?

Det är svårt att svara på frågan om man behöver koka sitt vatten för perkolatorkaffet eller inte. Det beror på om din perkolator kokar upp kaffet eller inte. Alla modeller skiljer sig mer eller mindre åt. För att vara på den säkra sidan bör du koka vattnet innan du gör ditt kaffe.

Vad gäller vid bakning?

Okokt kranvatten kan användas vid bakning om temperaturen i det som bakas kommer upp till 100˚C. Annars måste vattnet kokas.

Kan jag ge mitt husdjur vatten direkt från kranen?

Nej, du bör koka det vatten som du ger ditt husdjur.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2024-06-05T14:39:05
Last modified:
2024-06-14T15:32:51
Published:
2024-06-05T14:49:02
Last published:
2024-06-14T15:32:52
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
fragor-och-svar-om-att-koka-dricksvattnet

EPI.Id
7dd3905f46304af69b87a49fb831cd8f