Nödvatten

Om vi får en allvarlig och längre driftstörning av dricksvattenleveransen kommer vi att distribuera dricksvatten på annat sätt. Det gör vi genom att ställa ut nödvattentankar.

Vad är nödvatten?

Nödvatten är dricksvatten som distribueras på annat sätt än genom det ordinarie ledningsnätet. Begreppet signalerar att det handlar om en situation som innebär någon form av samhällsstörning. Det kan betyda att tillgången till vatten är begränsad.

Vid en störning av den ordinarie vattenförsörjningen förser Uppsala Vatten hushåll som är anslutna till den kommunala drickvattenanläggningen med nödvatten från tankar.

Vi placerar ut vattentankar

Om ett eller flera områden i kommunen blir utan vatten en längre tid än vad som är hanterbart kommer Uppsala Vatten att ställa ut vattentankar. Tankarna kommer att placeras i områden där det finns behov. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Ta med egna kärl att hämta vatten i

Du måste själv ha med dig kärl för att ta hem vattnet. Tänk på att kärlet ska vara enkelt att bära hem eftersom det inte är säkert att nödvattentanken kommer att stå nära ditt hem.

Prioritering av vatten som bristvara

Vid en kris kan vatten vara en bristvara och tillgångarna måste ibland prioriteras. Prioritet ges till de som bedöms mest sårbara, det kan till exempel gälla äldreboenden, förskolor och verksamheter som klassas som samhällsviktiga. Beroende på hur omfattande störningen är, kan det dröja kortare eller längre tid innan vi har fått nödvattentankar på plats.

Egen krisberedskap

I början av en kris kan det vara svårt att få ut nödvatten på alla platser på kort tid. Tänk på att du som privatperson har ett eget ansvar att se till att du har en generell krisberedskap. På Myndigheten för samhälsskydd och beredskaps (MSB) webbplats kan du läsa om hur du kan förbereda dig för en kris Länk till annan webbplats..

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2020-10-21T11:22:28
Last modified:
2023-05-19T11:15:58
Published:
2020-10-22T08:56:10
Last published:
2023-05-19T11:15:58
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
nodvatten

EPI.Id
e62d4a7dab264fc49f1aeb7cee5bb610