Perfluorerade ämnen

I några av de brunnar i Uppsalaåsen som försörjer Uppsala stad med dricksvatten finns perfluorerade ämnen (PFAS) i låga halter. Efter en ombyggnation av Bäcklösa vattenverk renas det påverkade vattnet med aktivt kol.

Uppsala Vatten fick 2012 kännedom om att det kunde finnas perfluorerade ämnen i några dricksvattenbrunnar i Uppsala stad. Perfluorerade ämnen används bland annat i impregnering av papper och textilier, rengöringsmedel och brandsläckningsskum. PFAS är det samlingsnamn som används för alla perfluorerade ämnen, varav PFOS är ett av dem.

Utredning och källspårning

Vi tog prover på samtliga brunnar och såg att brunnarna i Stadsträdgården och Kronåsen var påverkade. Brunnarna togs ur drift och Uppsala Vatten genomförde tillsammans med miljöförvaltningen en källspårning för att se var ämnena kom ifrån. Vi startade också en utredning för att se vilken reningsmetod som skulle kunna rena bort de perfluorerade ämnena.

Under utredningsperioden använde vi endast vatten från de påverkade brunnarna när vattnet från andra brunnar inte räckte till att försörja Uppsala stad med dricksvatten, vilket skedde mycket sällan.

Vad gör vi nu?

  • Under 2014–2015 byggde vi om Bäcklösa vattenverk och installerade nya reningsprocesser med aktivt kol för att kunna avlägsna de perfluorerade ämnena.
  • Sedan april 2015 är de påverkade brunnarna i drift igen. Dricksvattnet renas nu med hjälp av aktivt kol.
  • Vi tar regelbundet prover på dricksvattnet och grundvattnet i olika delar av Uppsala kommun.

Gränsvärden

I Sverige finns inga gränsvärden för perfluorerade ämnen, däremot finns det åtgärdsgränser sedan mars 2014. Här i Uppsala ligger vi under den lägsta åtgärdsgränsen och vi jobbar kontinuerligt med att sänka nivåerna av perfluorerade ämnen i dricksvattnet.

Läs mer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:13:55
Last modified:
2022-09-18T20:16:38
Published:
2019-05-09T14:14:12
Last published:
2022-09-18T20:16:38
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
perfluorerade-amnen-i-nagra-dricksvattenbrunnar

EPI.Id
be8a4a96fe35481792ff4e217c817ec5