Till sidans huvudinnehåll

Radon och uran

Det har, under många år, funnits krav på att undersöka radon och uran i dricksvatten. I november 2015 uppdaterade Livsmedelsverket sin föreskrift om dricksvatten med regler om undersökning av radioaktiva ämnen i dricksvatten. Dessa regler innebär att vi analyserar ytterligare ämnen i vårt vatten.

Vilka ämnen hittade vi i dricksvattnet?

Uppsala Vatten skickade prover på dricksvatten för analys, och resultaten visade att parametervärdet för total alfaaktivitet (ett parametervärde som används för att avgöra om vidare undersökning av radioaktiva ämnen är nödvändig) överskreds i nästan alla områden där Uppsala Vatten levererar dricksvatten. Den vidare undersökning av radioaktiva ämnen visade dock att gränsvärdet inte överskreds.

Gränsvärdet för radioaktivitet kallas indikativ dos och är ett samlingsvärde för många radioaktiva ämnen (utom för radon, tritium och kalium.40). Gränsvärdet för indikativ dos som ligger på 0,10 millisievert per år (mSv/år), överskrids inte och risken för påverkan på människa och miljö är försumbar. Aktivitetskoncentrationerna av plutonium i dricksvattnet var 200 gånger lägre än den aktivitetskoncentration som ligger till grund för gränsvärdet för indikativ dos i dricksvatten, 0,10 mSv/år.

Förekomsten av plutonium i dricksvatten kommer sannolikt från de ovanjordiska provsprängningarna av kärnvapen som förekom på 1950- och 1960-talet, samt från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Det plutonium som har hittats i dricksvattnet har antagligen sakta frigjorts till grundvattnet.

Är det säkert att dricka vattnet?

Ja, vi överskrider inte gränsvärdet för radioaktivet och i dagsläget kommer inga ytterligare åtgärder införas för att behandla vattnet.

Enligt Strålskyddsmyndigheten är den genomsnittliga dosen till Sveriges befolkning cirka 3 mSv/år. Av den utgör livsmedel 0,2 mSv/år och kalium i kroppen utgör 0,2 mSv/år. De övriga källorna är medicinska undersökningar (0,9 mSv/år) och berggrund/byggnadsmaterial (0,6 mSv/år). Radon i inomhusluft utgör 0,8 mSv/år. Den kosmiska strålningen omkring oss utger 0,3 mSv/år. Stråldosen i svenskt kommunalt dricksvatten är låg och överskrider endast i undantagsfall 0,10 mSv/ år. I Uppsala ligger vi under gränsvärdet.