Till sidans huvudinnehåll

Uran i dricksvattnet

Uran finns naturligt i berggrunden och marken. Hur mycket uran det finns varierar stort både inom landet och inom kommunen. Uranet som finns i dricksvattnet kommer från det uran som finns naturligt i berggrunden/marken och som alltid har funnits där.

I det dricksvatten som vi levererar finns uran. Vi har bedrivit forskning i flera år kring olika tekniska reningsmetoder. De halter av uran som uppmätts utgör inte någon begränsning i användandet av vattnet. Det högsta halterna av uran som uppmätts i Uppsala är 60 μg/l.

Det har visat sig att uranhalter på 300 μg/l kan orsaka skador på njurarna. Uranet gör att ämnen som kroppen skulle ha återanvänt förloras till urinen. Dessa skador uppkommer inte på grund av strålning från uranet. Det är istället uranets kemiska egenskaper som kan ge skador.

Uranhalter i vårt kommunala dricksvatten

I tabellen nedan ser du hur mycket uran det kommunala dricksvattnet innehåller i olika orter i kommunen.

Ort Uran i μg/l *
Almunge < 0,5
Björklinge 25
Bälinge  29
Gunsta 20-30
Gåvsta  23
Hammarby-Vallby  23
Järlåsa  0,5
Knutby  4
Läby 25
Länna 20-30
Lövstalöt  29
Ramstalund  14
Rasbokil  23
Skuttunge 25
Skyttorp  15
Storvreta  14
Uppsala 20-30
Vattholma  16
Vänge  12

* μg/l = mikrogram per liter

1 μg/l = 0,000 001 gram per liter vatten

< betyder mindre än

Livsmedelsverkets rekommendationer

Livsmedelverket har ett riktvärde på 30 μg/l uran i dricksvattnet. Detta innebär att drickvattenproducenterna rekommenderas att minska uranhalten om den är 30 μg/l eller högre.

Försök med olika reningsmetoder

Behandlingen i vattenverken i Uppsala stad har visat sig ta bort en del uran. Vi arbetar med att förändra processen så att mer uran kan tas bort. För övriga orter i kommunen som har förhöjda uranhalter provar vi olika typer av filter. Vi vet ännu inte vilket eller vilka typer av filter som lämpar sig bäst för behandling av vattnet i de olika vattenverken. Utredningar har dock visat att kolfilter, behandling med UV-ljus och vanliga avhärdningsfilter inte minskar mängden uran.

Vi arbetar vidare för att följa Livsmedelsverkets rekommendationer avseende uranhalt i dricksvattnet.