Enskilt vatten och avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och det är Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam i Uppsala kommun. Vårt laboratorium kan även hjälpa till att analysera avloppsvatten och dricksvatten från enskilda anläggningar.

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn

Det är till Miljöförvaltningen på Uppsala kommun som du gör en anmälan innan du anlägger ett avlopp för wc, bad-, disk-, eller tvättvatten samt anmäler om du gör en förändring i din anläggning.

Miljöförvaltningen på Uppsala kommun informerar om enskilt avlopp Länk till annan webbplats.

Uppsala Vatten ansvarar för tömning av slam

I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam från enskild avloppsanläggning. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra abonnemang.

Abonnemang för hämtning av slam från enskilt avlopp

Vattenanalyser

Har du egen brunn eller annan liten dricksvattenanläggning för privat bruk? Då behöver du själv ha koll på att dricksvattnet är säkert att dricka.
Du bör provta vattnet och se över dricksvattenanläggningen regelbundet.

Är ditt dricksvatten avsett för kommersiell eller offentlig verksamhet, till exempel om du driver ett livsmedelsföretag, en camping eller hyr ut bostäder? Då måste ditt dricksvatten vara kontrollerat och uppfylla kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten, de så kallade dricksvattenföreskrifterna.

Du ska själv kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor (kontrollmyndigheten) för en bedömning om anläggningen behöver registreras eller inte.

För ditt enskilda avlopp är det du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven.

Uppsala Vatten har ett ackrediterat laboratorium där du kan få hjälp att ta reda på vad ditt avloppsvatten innehåller och om dricksvattnet från din brunn har godkänd kvalitet.

Läs mer om vattenprover

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:09:03
Last modified:
2024-01-25T10:19:01
Published:
2019-05-09T14:09:09
Last published:
2024-01-25T10:19:01
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
enskilt-vatten-och-avlopp

EPI.Id
b67c503085934a058983b3ded9999d66