Till sidans huvudinnehåll

Enskilt vatten och avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och det är Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam i Uppsala kommun. Vårt laboratorium kan även hjälpa till att analysera avloppsvatten och dricksvatten från enskilda anläggningar.

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn

Det är till Miljöförvaltningen på Uppsala kommun som du gör en anmälan innan du anlägger ett avlopp för wc, bad-, disk-, eller tvättvatten samt anmäler om du gör en förändring i din anläggning.

Miljöförvaltningen på Uppsala kommun informerar om enskilt avlopp (öppnas i ett nytt fönster)

Uppsala Vatten ansvarar för tömning av slam

I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam från enskild avloppsanläggning. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra abonnemang.

Abonnemang för hämtning av slam från enskilt avlopp

Vattenanalyser

För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som enskild brunnsägare regelbundet ta vattenprover på ditt dricksvatten.

För ditt enskilda avlopp är det du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven.

Uppsala Vatten har ett ackrediterat laboratorium där du kan få hjälp att ta reda på vad ditt avloppsvatten innehåller och om dricksvattnet från din brunn har godkänd kvalitet.

Läs mer om vattenprover