Hoppa till innehållet

Enskilt vatten och avlopp

Slam från enskilda avloppsanläggningar räknas som hushållsavfall och det är Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam i Uppsala kommun. Vårt laboratorium kan även hjälpa till att ta prover på avloppsvatten och dricksvatten från enskilda anläggningar.

Miljöförvaltningen ansvarar för tillsyn

Det är till Miljöförvaltningen på Uppsala kommun som du gör en anmälan innan du anlägger ett avlopp för wc, bad-, disk-, eller tvättvatten samt anmäler om du gör en förändring i din anläggning.

Miljöförvaltningen på Uppsala kommun informerar om enskilt avlopp

Uppsala Vatten ansvarar för tömning av slam

I Uppsala kommun är det Uppsala Vatten som ansvarar för tömning av slam från enskild avloppsanläggning. Hör av dig till oss så berättar vi mer om våra abonnemang.

Abonnemang för hämtning av slam från enskilt avlopp

Vattenanalyser

Uppsala Vatten har också ett ackrediterat vattenlaboratorium där du kan få hjälp att ta reda på vad ditt avloppsvatten innehåller och om dricksvattnet från din brunn har godkänd kvalitet. Vi utför även analyser på vatten från bassängbad och strandbad.

Läs mer om vattenprover