Till sidans huvudinnehåll

Rening av avloppsvatten

När du är färdig med vattnet spolas det ner i avloppet och leds till ett av Uppsalas tio reningsverk. Reningsverken är byggda för att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material.

Efter reningen släpps vattnet ut i Fyrisån, som rinner vidare till Ekoln, Mälaren och Östersjön. Men reningsverken klarar faktiskt inte av att rena vad som helst. Därför behöver vi alla vara noga med vad som hamnar i avloppen. Vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön.

Regnvatten och smältvatten, så kallat dagvatten, leds via särskilda ledningar direkt ut i Fyrisån eller andra vattendrag.

Läs mer om dagvatten

Var rädd om ditt vatten

Vad du spolar ner i toaletten eller avloppet kanske känns som en droppe i havet – men den droppen gör stor skillnad. Många av de produkter som du använder i din vardag innehåller ämnen som inte bryts ner i reningsverket. Dessa fastnar i reningsverkets galler, hamnar i slammet eller följer med vattnet ut i sjöar och vattendrag. Att köpa miljömärkta produkter gör en stor skillnad för våra vattendrag.

 

Läs mer om vad du kan göra för att ta hand om ditt vatten