Till sidans huvudinnehåll

Översvämning

Här finns en checklista för akut översvämning i din fastighet. En översvämning kan bero på många olika anledningar. Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan här nedanför.

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Flytta om möjligt fuktkänsliga saker.
 3. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 4. Kontakta ditt försäkringsbolag.
 5. Kontakta ett saneringsföretag.
 6. Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 7. Efteråt: Informera oss på Uppsala Vatten om översvämningen.

Informera oss efteråt

Om du har haft översvämning är det viktigt att du efteråt meddelar detta skriftligt till oss så att vi kan bedöma om vi behöver göra en skadeutredning. Enklast är att du använder formuläret:

Anmäl översvämning

Minska risken för översvämning

Som fastighetsägare kan du göra en hel del själv för att minska risken för översvämning, eller för att minska omfattningen på skadorna om du ändå skulle drabbas. Man kan aldrig vara helt skyddad mot översvämningar, men lite bättre rustad att ta hand om dem.

 

 • Kontrollera så att fastighetens stuprör inte är kopplade till spillvattenledningen.
 • Golvbrunnar utomhus, så kallade spygatter, får inte vara kopplade till fastighetens spillvattenledning.
 • Häll aldrig ut fett, eller kasta skräp i avloppet.
 • Installera gärna stängningsbara golvbrunnar i källare och andra lågt liggande lokaler.
 • Om du har en backventil installerad på utgående spillvattenledning, kontrollera att den fungerar.
 • Se till att inte ha värdefulla och ömtåliga föremål i källaren. 
 • Dräneringsledningar och spygatter som kopplats med självfall till den allmänna dagvattenledningen riskerar att dämmas vid kraftiga regn och på så sätt översvämma fastigheten. Vi rekommenderar att dräneringar och spygatter under marknivå istället pumpas till dagvattenledningen.