Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Peab håller på att utföra de sista återställningsarbetena innan de är helt klara med sin etapp. Den nya entreprenören Veidekke har i uppdrag att bygga ut nästa etapp och möjliggöra anslutning för resterande fastigheter som ska anslutas längs med Svia byväg. Nu innan semestern är de aktiva i nyexploateringsområdet ovanför Svia byväg som ska få VA och gator utbyggda.

Arbetet kommer ha semesterstängt v 28-31 och kommer efter det starta arbetena i norra delen av Svia byväg. Framkomligheten på Svia byväg kommer därför vara fortsatt begränsad, preliminärt fram till årsskiftet.  

Kommande etapper

Under hösten kommer samråd om förbindelsepunkt påbörjas för fastigheter längs med Granrisvägen, Skölsta rönnväg och Hängbjörksvägen. Utbyggnaden till de fastigheterna beräknas starta i början av 2020.

Anslutningsanmälan

De fastigheter som fått serviser utbyggda inom etapp 2-3 kommer under våren få meddelande om förbindelsepunkt och faktura på anläggningsavgiften. Vill ni ansluta nu går det bra att skicka in en anslutningsanmälan (pdf). Fastigheter som inte har skickat in VA-anmälan kommer att få förbindelsepunkt meddelad och faktura utskickat från och med juni.

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.