Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten bygger gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Arbeten i Svia byväg

Under hösten har arbeten utförts på olika sträckor i Svia byväg. Arbetena håller nu på och avslutas, men några schakt kommer fortfarande vara öppna efter nyår. Det går att använda Svia byväg för biltrafik, med undantag av Svia byväg 36-38 där det inte går att köra förbi schaktet. In- och utfart därifrån sker via Kastanjeblomsvägen. 

Större sopkärl som funnits utplacerade vid GC-vägen som används för in- och utfart kommer att fortsätta att stå kvar över jul och nyår och fram till dess att schakten är åtgärdade eller om annat meddelas. 

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden är tillfälliga större soptunnor utställda vid korsning till den cykel-gångväg används som tillfällig in- och utfart till Svia byväg.

Klicka för att se karta över tillfälliga uppställningsplatser (pdf)

Kommande etapper

Utbyggnaden till fastigheter längs med Granrisvägen, Skölsta rönnväg och Hängbjörksvägen beräknas starta i början av 2020.

VA-anmälan

Nu är det dags för fastigheter inom etapp 4-5 och befintliga fastigheter via Svia byväg att skicka in sin anmälan om du inte redan gjort det. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk).

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.