Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten bygger gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Arbeten i Svia byväg

Under vecka 16-17 kommer VA-ledningar att läggas om mellan Svia byväg 36 A och 36 B. Det kommer vara stängt för genomfart med viss begränsad framkomlighet.

Under vecka 16-19 kommer Veidekke att utföra beläggningsarbeten samt diverse åtgärder och förberedande arbeten på Svia byväg mellan Skölstavägen och Stamvägen. Detta kommer vid tillfällen medföra begränsad framkomlighet på delar av sträckan samt att vägen kommer vara avstängd för genomfart.

För att kunna utföra planerade beläggningsarbeten på Svia byväg krävs att vägen hålls fri från parkerade bilar eller annat uppställt som kan tänkas ta upp en del av vägbredden. Vi ber er därför att hålla vägbredden helt fri under perioden.

VA-anmälan

Uppsala Vatten påbörjade meddelande om förbindelsepunkt och fakturering i februari 2020. 

För att ni ska få en vattenmätare uppsatt och kunna påbörja ert VA-abonnemang behöver ni skicka in en anslutningsanmälan.  

Vattenmätarplatsen ska utformas på ett visst vis för att vattenmätaren ska kunna sättas upp. Innan vattenmätare kan sättas upp ska du som fastighetsägare vara klar med det interna grävarbetet . Läs om vattenmätarplatsens utformning.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om anläggningsavgift eller anslutningsfrågor, kontakta någon av våra VA-handläggare.

E-post: handlaggareVA@uppsalavatten.se

Anna Wohrne, tel:018-7279343

Juga Bogdanovic, tel:0187279225

 

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden är tillfälliga större soptunnor utställda vid korsning till den cykel-gångväg används som tillfällig in- och utfart till Svia byväg.

Klicka för att se karta över tillfälliga uppställningsplatser (pdf)

Kommande arbeten

Utbyggnaden till fastigheter längs med Granrisvägen, Enrisvägen, Skölsta rönnväg och Hängbjörksvägen beräknas starta i början av 2020. 

Läs mer under Tidplan

VA-anmälan

Nu är det dags för fastigheter inom etapp 4-5 och befintliga fastigheter via Svia byväg att skicka in sin anmälan om du inte redan gjort det. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk).

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.