Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten har påbörjat arbetet att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Arbeten i Svia byväg

Sträcka A

Under vecka 43 kommer arbeten på sträcka A påbörjas (Svia byväg 16-22). Detta medför att boende mellan adress Svia byväg 24-38B kommer behöva använda gång- och cykelvägen (GC-vägen) vid Svia byväg 32 för att ta sig in till sina fastigheter. När vi går fram med schakten på sträcka A kommer också fastigheter på Svia byväg 18-22 bli påverkade så att de får använda infart från GC-vägen. 

De dagar vi är utanför någons infart kommer vi innan schakt att meddela respektive fastighetsägare och eventuellt hänvisa till annan parkering.

Arbeten efter byvägen beräknas pågå fram till nyår 2019/2020. 

Större sopkärl kommer finnas utplacerade under denna period vid GC-vägen som används för in och utfart.

Klicka för att visa karta över sträcka A (pdf)

Sträcka C

Under hösten och vintern 2019 utför Veidekke arbeten i etapp 4-5 och i Svia byväg. Framkomligheten på Svia byväg kommer därför vara fortsatt begränsad, preliminärt fram till årsskiftet 2019/2020.

Veidekke kommer starta med sina arbeten på sträcka C under slutet av vecka 40. Sträckan är utanför fastigheter med adress Svia byväg 34B - 40. 

Detta medför att Svia byväg fortsatt är stängd för genomfart och att boende på från Svia byväg 40 och in i Svia behöver använda Kastanjeblomsvägen för att ta sig till sina fastigheter. 

När vi kommer längre in på Svia byväg blir även adresser in till Svia byväg 34B berörda av att ta sig in via Kastanjeblomsvägen. 

Klicka för visa karta över sträcka C (pdf)

Sophämtning för Svia byväg 16-36
oktober-december 2019

Uppsala Vatten ansvarar för hämtning av hushållsavfall i Uppsala kommun. Under oktober-december 2019 behöver vi ändra i den ordinare sophämtningen för fastigheter vid Svia byväg 16-36. Detta på grund av pågående arbete med att ansluta fastigheterna till det kommunala vatten- och avloppssystemet, vilket gör att sopbilen har svårt att komma fram under tiden som arbetet pågår. 

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden kommer vi att ställa ut tillfälliga större soptunnor vid korsning till den cykel-gångväg som kommer användas som tillfällig in- och utfart till Svia byväg.

Klicka för att se karta över tillfälliga uppställningsplatser (pdf)

Alternativ 1: Använd de stora soptunnorna (se röd markering på karta) för brännbart och matavfall tills arbetet är klart. Väljer du dett alternativ behöver du bara betala grundavgiften för ert avfallsabonnemang..

Alternativ 2: Ni använder era egna soptunnor och betalar som vanligt men måste placera dem vid någon av de tillfälliga upphämtningsplatserna (se röd och blå markering på karta) senast kl 06 måndagar udda vecka. Vid val av alternativ två, anmäl det till Uppsala Vatten senast den 11 oktober. 

Kommande etapper

Under hösten kommer samråd om förbindelsepunkt påbörjas för fastigheter längs med Granrisvägen, Skölsta rönnväg och Hängbjörksvägen. Utbyggnaden till de fastigheterna beräknas starta i början av 2020.

VA-anmälan

Nu är det dags för fastigheter inom etapp 4-5 och befintliga fastigheter via Svia byväg att skicka in sin anmälan om du inte redan gjort det. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk).

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.