Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Uppsala Vatten bygger gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta.

Arbeten i Svia byväg

Arbetena längs med Svia byväg håller på att avslutas och Veidekke transporterar bort massor från området. Arbeten med asfaltering och finplanering återstår. Veidekke har också kvarstående arbeten i Skölstavägen och uppe i områdena norr om Svia byväg. 

Uppsala Vatten kommer påbörja meddelande om förbindelsepunkt och fakturering nu i februari. 

För att ni ska få en vattenmätare uppsatt och kunna påbörja ert VA-abonnemang behöver ni skicka in en anslutningsanmälan.  

Vattenmätarplatsen ska utformas på ett visst vis för att vattenmätaren ska kunna sättas upp. Innan vattenmätare kan sättas upp ska du som fastighetsägare kund vara klar det interna grävarbetet . Läs om vattenmätarplatsens utformning.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om anläggningsavgift eller anslutningsfrågor, kontakta någon av våra VA-handläggare.

E-post: handlaggareVA@uppsalavatten.se

Anna Wohrne, tel:018-7279343

Juga Bogdanovic, tel:0187279225

 

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden är tillfälliga större soptunnor utställda vid korsning till den cykel-gångväg används som tillfällig in- och utfart till Svia byväg.

Klicka för att se karta över tillfälliga uppställningsplatser (pdf)

Kommande etapper

Utbyggnaden till fastigheter längs med Granrisvägen, Skölsta rönnväg och Hängbjörksvägen beräknas starta i början av 2020.

VA-anmälan

Nu är det dags för fastigheter inom etapp 4-5 och befintliga fastigheter via Svia byväg att skicka in sin anmälan om du inte redan gjort det. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk).

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.