Hoppa till innehållet

Svia-Skölsta

Svia-Skölsta ligger inom verksamhetsområde för allmänt VA. Det innebär att Uppsala vatten ansvarar för att bygga ut allmänt VA till befintlig och kommande bebyggelse inom området.

Pågående arbete

Utbyggnad av vatten och avlopp till befintliga fastigheter på Granrisvägen, Enrisvägen, Rönnvägen och Hängsbjörksvägen (markerat som område 1 på kartan) kommer att påbörjas i mitten av juni 2020. Arbetet beräknas pågå till hösten 2021, med ett semesteruppehåll v. 28-31. 

Entreprenören som utför arbetet på uppdrag av Uppsala Vatten är Bro och Väg i Mälardalen AB.

Inom den första utbyggnadsdelen kommer vi inom kort att påbörja uppsättning av vibrationsmätare på en del av husen, det kommer utföras av KMP Konsult.

Berörda fastighetsägare kommer att bli personligt kontaktade av Uppsala Vatten innan arbetet startar med bland annat information om mer detaljerad tidplan. 

VA-arbetet i området kommer vid tillfällen medföra begränsad framkomlighet på delar av sträckan samt att vägar kommer att stängas för genomfartstrafik. Information om tillfälliga avstängningar uppdateras löpande under arbetets gång. 

På en del sträckor kommer det krävas bergsprängning. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över.

För att kunna utföra planerat VA-arbete i området krävs att vägen hålls fri från parkerade bilar eller annat uppställt som kan tänkas ta upp en del av vägbredden. Vi ber er därför att hålla vägbredden helt fri under perioden.

VA-anmälan

Uppsala Vatten påbörjade meddelande om förbindelsepunkt och fakturering i februari 2020. 

För att ni ska få en vattenmätare uppsatt och kunna påbörja ert VA-abonnemang behöver ni skicka in en anslutningsanmälan.  

Vattenmätarplatsen ska utformas på ett visst vis för att vattenmätaren ska kunna sättas upp. Innan vattenmätare kan sättas upp ska du som fastighetsägare vara klar med det interna grävarbetet . Läs om vattenmätarplatsens utformning.

Kontakt vid frågor

Vid frågor om anläggningsavgift eller anslutningsfrågor, kontakta någon av våra VA-handläggare.

E-post: handlaggareVA@uppsalavatten.se

Anna Wohrne, tel:018-7279343

Juga Bogdanovic, tel:0187279225

 

Tillfällig lösning för avfallshantering

Under arbetsperioden är tillfälliga större soptunnor utställda vid korsning till den cykel-gångväg används som tillfällig in- och utfart till Svia byväg.

Klicka för att se karta över tillfälliga uppställningsplatser (pdf)

VA-anmälan

Nu är det dags för fastigheter inom etapp 4-5 och befintliga fastigheter via Svia byväg att skicka in sin anmälan om du inte redan gjort det. VA-anmälan innehåller den information som vi behöver för att kunna starta upp ditt ärende om en framtida VA-anslutning. 

Anmälan om VA-anslutning (fylls i direkt på skärmen, extern länk).

För att ta reda på avgift för er fastighet kan ni höra av er till HandlaggareVA@uppsalavatten.se eller ringa till kundtjänst tel:0187279400.