Till sidans huvudinnehåll

Informationsmöten och utskick

Den 3:e maj 2018 hade vi ett informationsmöte i Vaksala församlingshem för alla boende i Svia-Skölsta.

Hade du inte möjlighet att delta personligen så finns presentationen och frågor och svar från den dagen att ladda ner.

Presentation 3 maj 2018

 

Utskick till boende i befintliga Svia-Skölsta

21 juni 2017

 

Utskick till boende på Enrisvägen, Skölsta rönnväg, Granrisvägen och Hängbjörksvägen med anledning av det inställda informationsmötet den 1 juni 2020.

25 maj 2020

 

Utskick till fastighetsägare Svia-Skölsta del 1, Enrisvägen, Gransrisvägen, Skölsta Rönnväg och Hängbjörksvägen.

Informationsbrev om anslutningen 23 augusti 2021

 

Utskick till fastighetsägare Svia-Skölsta del 2 (del av Tallrisvägen, Asplövsvägen, Byskillnadsvägen, Skansvägen och Skölsta byväg) som inte behöver ha LTA-station.

Informationsbrev om meddelande av anslutningspunkt 24 november 2021 

 

Utskick till fastighetsägare Svia-Skölsta del 2 (del av Tallrisvägen, Asplövsvägen, Byskillnadsvägen, Skansvägen och Skölsta byväg) som behöver ha LTA-station.

Informationsbrev om LTA-pump 8 februari 2022

 

Utskick till fastighetsägare Svia-Skölsta del 3 (del av Tallrisvägen, Skölsta ängsväg, Stamvägen).

Informationsbrev ej LTA-pump 25 maj 2022

Informationsbrev LTA-pump 25 maj 2022

 

 

Tillbaka till "Aktuellt i Svia-Skölsta"