Till sidans huvudinnehåll

Kontakt

Pågående VA-utbyggnad:

Mats Andersson Projektledare Uppsala Vatten och Avfall. 

Epost: mats.andersson@uppsalavatten.se

Tel:0734472031

 

Anslutnings- och taxefrågor:

E-post: handlaggareVA@uppsalavatten.se

Anna Wohrne, tel:018-7279343

Juga Bogdanovic, tel:0187279225

 

Gator, cykel- och gångvägar, lekplatser eller parker:

Uppsala kommun växel

Tel:0187270000 och de kopplar dig vidare till rätt avdelning, eller läs mer på Uppsala kommuns hemsida.

 

Har du funderingar kring enskilt avlopp kan du kontakta Miljöförvaltningen:

Tel:0187274304, måndag- torsdag kl 09.00-11.00

 

Tillbaka till "Aktuellt i Svia-Skölsta"