Hoppa till innehållet

Tidplan och etapper

Klicka på bilden för att se större karta.

Skölsta Etapp 2-3

Utbyggnad av vatten, avlopp och allmänna gator för exploatering vid Äppelbyn, Hasselbladsvägen och Silvergransvägen. I projektet ingår även vatten och avloppsanslutningar till befintliga fastigheter längs delar av Svia byväg, Stamvägen och Tallrisvägen.

Etapp 2-3 färdigställdes juni 2019.

Skölsta Etapp 4-5

Utbyggnad av vatten, avlopp och allmänna gator till exploatering mellan Silvergransvägen och Svia byväg. I projektet ingår även vatten och avloppsanslutningar till befintliga fastigheter längs delar av Svia byväg.

Beräknas vara klart våren 2020.

Befintliga Svia-Skölsta 2020-21

karta befintliga svia skölsta

Klicka på bilden för att se en större karta.

Utbyggnad av vatten och avlopp till befintliga fastigheter på Granrisvägen, Enrisvägen, Rönnvägen och Hängsbjörksvägen (markerat som område 1 på kartan) kommer att påbörjas i mitten av juni 2020. Arbetet beräknas pågå till hösten 2021, med ett semesteruppehåll v. 28-31. 

Entreprenören som utför arbetet på uppdrag av Uppsala Vatten är Bro och Väg i Mälardalen AB.

Inom den första utbyggnadsdelen kommer vi inom kort att påbörja uppsättning av vibrationsmätare på en del av husen, det kommer utföras av KMP Konsult.

Berörda fastighetsägare kommer att bli personligt kontaktade av Uppsala Vatten innan arbetet startar med bland annat information om mer detaljerad tidplan. 

VA-arbetet i området kommer vid tillfällen medföra begränsad framkomlighet på delar av sträckan samt att vägar kommer att stängas för genomfartstrafik. Information om tillfälliga avstängningar uppdateras löpande under arbetets gång. 

På en del sträckor kommer det krävas bergsprängning. I nära anslutning till sprängning varnas det genom flertal korta ljudsignaler. Efter sprängning kommer en längre sammanhållande ljudsignal som signalerar att faran är över.

För att kunna utföra planerat VA-arbete i området krävs att vägen hålls fri från parkerade bilar eller annat uppställt som kan tänkas ta upp en del av vägbredden. Vi ber er därför att hålla vägbredden helt fri under perioden.

Befintliga Svia-Skölsta 2021-2022

Utbyggnad av vatten och avlopp till fastigheterna i Södra Svia-Skölsta. Arbetet beräknas påbörjas 2021-2022.

Markerat som område 2 och 3 på kartan ovan. 

 

Tillbaka till "Aktuellt i Svia-Skölsta"