Hoppa till innehållet

VA i Svia-Skölsta

Svia-Skölsta ligger inom verksamhetsområde för allmänt VA. Det innebär att Uppsala vatten ansvarar för att bygga ut allmänt VA till befintlig och kommande bebyggelse inom området.

Uppsala kommun har antagit en detaljplan för delar av området, se detaljplan (pdf) och bygger därför ut gator, cykel- och gångvägar samt parker och lekplatser.

Under våren 2016 byggdes en ny väg till Skölsta. Uppsala Vatten i samarbete med Uppsala kommun har påörjat arbetet med att bygga gator och ledningar för vatten och avlopp i Svia-Skölsta. Utbyggnaden sker i etapper med start vid den nya vägen kring ”Äppelbyn”. Upphandlingen av entreprenör för den första delen är klar och PEAB Anläggning AB har tilldelats uppdraget.