Hoppa till innehållet

Tillståndsansökan Kungsängsverket

Tillägg till avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för Kungsängsverket.

Uppsala Vatten och Avfall AB (Uppsala Vatten) har under 2018 samrått om nytt miljötillstånd för Kungsängsverket på fastigheten Kungsängen 37:4 och ansökan har även lämnats in till miljöprövningsdelegationen i Uppsala län (MPD). Den vidare projekteringen har dock visat att det även behövs två nya bräddledningar till Fyrisån.

En av dessa ledningar kan även användas som utlopp från den framtida läkemedelsreningen för att få redundans på utloppet. Uppsala Vatten har därför återkallat tillståndsansökan för Kungsängsverket från MPD och tillägg till avgränsningssamrådet gällande vattenverksamheten utförs nu.

Den som vill inkomma med synpunkter på det ovanstående ombeds att göra det senast den 17 december 2019 på e-postadress uppsalavatten@uppsalavatten.se eller brevledes till adress:

Uppsala Vatten och Avfall AB

Box 1444

751 44 Uppsala

(Märk brev eller e-post med ”Samråd tillståndsansökan Kungsängsverket”)

Har du frågor angående tillståndsansökan?

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Lisa Fernius på Uppsala Vatten och Avfall, på telefon 018-727 9490 eller på e-post: lisa.fernius@uppsalavatten.se.

Ytterligare information

Samrådsunderlag Kungsängsverket Maj 2018.pdf

Tillägg till avgränsningssamråd.pdf