Till sidans huvudinnehåll

Kundenkät från vattenlaboratoriet

För att ge våra kunder en bra service och för att kunna förbättra vårt arbete skulle vi uppskatta om du vill svara på några frågor.
Hur upplever du att du blivit bemött i kontakten med Vattenlaboratoriet?

Hur upplever du att Vattenlaboratoriet höll utlovad tidplan?

Hur var Vattenlaboratoriets kompetens/kunnighet inom området?

Hur upplever du kvaliteten på den utförda tjänsten?