Vattenprovtagning

Till Uppsala Vattens vattenlaboratorium kan du som privatperson med egen brunn vända dig om du vill lämna in ett vattenprov för att ta reda på kvaliteten på ditt dricksvatten. Vi kan också utföra analyser av badvatten samt göra en avloppsanalys från ditt enskilda avlopp. För dig som producerar och tillhandahåller dricksvatten i en kommersiell eller offentlig verksamhet kan vi erbjuda ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12) om dricksvatten, de så kallade dricksvattenföreskrifterna.

Uppsala Vattens vattenlaboratorium flyttade till nya lokaler den 8 maj 2023.

Välkomna till vår nya adress:
Danmarksgatan 26 C (Hus 1) i Boländerna. Se karta för vägbeskrivning. Kör in från Danmarksgatan, håll till vänster och runda huset med Slakthusskylten och så hittar du vår ingång på baksidan av nästa hus.

Kartbild som visar vägbeskrivning till vattenlaboratoriet.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten

Dricksvattnet ska vara hälsosamt och rent. Det innebär att det inte orsakar sjukdom och att det är estetiskt och tekniskt acceptabelt.

Små dricksvattenanläggningar för privat bruk (egen brunn)

En liten dricksvattenanläggning för privat bruk definieras bland annat genom den s.k. 10/50-regeln; anläggningen tillhandahåller i genomsnitt mindre än 10m³ dricksvatten/dygn och anläggningen försörjer färre än 50 personer med dricksvatten. Anläggningen ska inte ingå i en allmän dricksvattenanläggning och ska vara avsedd för privat enskild konsumtion.

Uppfyller inte dricksvattenanläggningen definitionen ovan (på en eller flera punkter) så omfattas den i stället av Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2022:12 Länk till annan webbplats.). Det är viktigt att du upplyser laboratoriet om så är fallet, eftersom analyser och bedömning då skiljer sig från kraven för egen brunn – privat.

Små dricksvattenanläggningar för kommersiell och offentlig verksamhet

Den som producerar eller tillhandahåller dricksvatten för kommersiell eller offentlig verksamhet ska ha ett, av kontrollmyndighet, fastställt undersökningsprogram där provtagningspunkter och provtagningsfrekvens framgår.
Det är viktigt att du upplyser laboratoriet om att dricksvattnet avser kommersiell och offentlig verksamhet och därför skall analyseras och bedömas efter Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter då dessa skiljer sig från kraven för egen brunn – privat bruk.

Kontrollera det enskilda avloppsvattnet

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven. Vilken skyddsnivå (vilka gränsvärden) som gäller avgörs av Miljöförvaltningen i samband med tillståndsprövningen. Vårt laboratorium kan hjälpa dig med en avloppsanalys och undersöker innehållet av bland annat näringsämnena kväve och fosfor som kan förorena dricksvattenbrunnar och orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

Vilka analyser behöver du?

I en vattenanalys undersöks om vattnet innehåller bakterier eller andra mikroorganismer och om vattnets kemiska egenskaper gör det olämpligt som dricksvatten. För de flesta dricksvattenanläggningar passar en så kallad normal analys men beroende på typen av vattenkälla kan du behöva anpassa vad som ska analyseras i just ditt vatten.

På Livsmedelsverkets webbsidor om Egen brunn eller annan liten privat dricksvattenanläggning (livsmedelsverket.se) Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om vilka analyser du kan behöva. Där hittar du också råd om hur du sköter om din dricksvattenanläggning på ett bra sätt och hur du åtgärdar kvalitetsproblem. Du kan också rådgöra med den kunniga personalen på vårt vattenlaboratorium.

Vilka analyser som ska göras på det enskilda avloppet bestäms av miljöförvaltningen i din kommun.

Så gör du för att undersöka ditt vatten

Hämta provflaskor - öppettider

Provflaskor hämtar du hos vattenlaboratoriet på följande tider:

 • Måndag, tisdag, onsdag och torsdag 08.00-16.00
 • Fredag 08.00-12.00

Utöver provtagningsmaterial får du även en följesedel samt information om bland annat provtagning, provmängder och provinlämning.

För provtagning till små dricksvattenanläggningar för privat bruk (egen brunn) kan du även beställa hem dina provflaskor. Gör din beställning av provflaskor här.

Provinlämning - öppettider

 • Inlämning av prov från små dricksvattenanläggningar (egen brunn)
  Dag för inlämning av vattenprov måste bokas. Du gör det själv i vårt bokningssystem för provinlämning Länk till annan webbplats.. Välj önskat datum och tidpunkten kl. 08:00 för att starta bokningen (du kan sen komma när du vill 08.00-14.30 den valda dagen).
 • Inlämning av prov för dricksvatten enligt Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter LIVSFS 2022:12
  - Enligt avtal eller särskilt överenskommet provtagningsprogram
  - I övriga fall genom bokning på telefon 018-727 94 50 (se våra kontaktuppgifter längst ned på sidan). Då får du komma måndag eller tisdag, 08.00-14.30, helgfria veckor.
 • Inlämning av avloppsvatten, badvatten och övriga prover
  - sker efter överenskommelse med laboratoriet. Kontakta oss på telefon 018-727 94 50 (se våra öppettider längre ned).

Provtagningsanvisning för enskild brunn (pdf) Pdf, 153.6 kB.

Besöksadress för hämtning av provflaskor och inlämning av vattenprover är Danmarksgatan 26C.

Provsvar

Svarstiden för resultat kan se olika ut beroende på vilken typ av prov och vilka analyser som beställts. Normalt skickas analysrapporten ut till uppdragsgivaren inom två till tre veckor. Vattenlaboratoriet kan erbjuda muntligt preliminärsvar avseende mikrobiologiska analyser under fasta telefontider. Vid inlämning av ditt prov hos vattenlaboratoriet får du ett unikt provnummer (prov-id) som måste uppges vid telefonkontakt.

Torsdagar och fredagar, kl. 11.00-12.00, telefonnummer 018-727 94 51

Aktuella prislistor

Prislista analyser vattenlaboratoriet Pdf, 270.2 kB.

Kontakt vattenlaboratoriet

Telefontider vattenlaboratoriet

Öppet Stänger kl. 12.00
 • måndag 17 juni 08.00–12.00 12.30–16.00
 • tisdag 18 juni 08.00–12.00 12.30–16.00
 • onsdag 19 juni 08.00–12.00 12.30–16.00
 • torsdag 20 juni 08.00–12.00 12.30–15.00
 • fredag 21 juni 08.00–12.00
 • lördag 22 juni Stängt
 • söndag 23 juni Stängt

Besöksadress för inlämning av vattenprover är Danmarksgatan 26C.

För alternativa inlämningsställen hos ackrediterade laboratorium hänvisas till Swedacs hemsida www.swedac.se Länk till annan webbplats. (sök ackrediterade organ).


Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-09T14:09:40
Last modified:
2024-05-15T08:33:33
Published:
2021-06-02T14:16:54
Last published:
2024-05-15T08:33:33
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
vattenprover-privatpersoner

EPI.Id
a9dd9ebcfb4c49afb3345b9e3ae2fafb