Hoppa till innehållet

Vi tar emot alla typer av vattenprover

Vi erbjuder ett heltäckande utbud av mikrobiologiska och kemiska analyser på dricksvatten, avloppsvatten, recipienter, slam och dricksvatten från enskilda brunnar. Vårt vattenlaboratorium är ackrediterat av Swedac, vilket garanterar att våra uppdrag utförs korrekt och opartiskt med internationellt erkända standardmetoder.

Kontrollera dricksvattenkvaliteten i din brunn

För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör du som enskild brunnsägare regelbundet ta vattenprover på ditt dricksvatten. Du bör även lämna in ett prov om du känner smakförändringar, om vattnet luktar konstigt eller om vattnet börjar ändra färg.

Vi gör en vattenanalys på vattnet och ser om vattnet innehåller bakterier. Vi tittar även på vattnets kemiska egenskaper (till exempel om det innehåller radon). Med hjälp av analyssvaren kan vi bedöma om vattnet är lämpligt som dricksvatten.

Kontrollera det enskilda avloppsvattnet

Det är du som fastighetsägare som har ansvaret att se till att ditt avlopp uppfyller miljökraven. Vi gör en avloppsanalys och undersöker innehållet av bl.a. näringsämnena kväve och fosfor som kan förorena dricksvattenbrunnar och orsaka övergödning samt påverka badvattenkvaliteten.

 

Aktuella prislistor

Prislista för vattenprovtagning

Avvikande inlämningstider 2019

Under 2019 är det ingen inlämning av prover till vatenlaboratoriet vecka 1, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 46, 51 och 52.

Mer information

Kontakta Vattenlaboratoriet på telefon 018-727 94 50 vardagar 08.00–16.00 (lunchstängt 12.00–12.30).

Besöksadress för inlämning av vattenprover är Stallängsgatan 3.

Hämta provflaskor och lämna prover

Provflaskor hämtar du alla vardagar, kl. 08.00–16.00. Du behöver inte ringa eller boka tid för att hämta flaskor.

Du kan även beställa hem dina provflaskor. Gör din beställning av provflaskor här.

Dina tagna prover kan du sedan lämna in helgfria veckor måndagar och tisdagar, kl. 08.00–14.30, på Stallängsgatan 3.

Hitta till Vattenlaboratoriet (länk till Hitta.se)