Avloppsvatten

När du är färdig med vattnet spolas det ner i avloppet och leds till ett av Uppsalas tio reningsverk. Reningsverken är byggda för att rena vattnet från fosfor, kväve och organiskt material.

Efter reningen släpps vattnet ut i Fyrisån, som rinner vidare till Ekoln, Mälaren och Östersjön. Men reningsverken klarar faktiskt inte av att rena vad som helst. Därför behöver vi alla vara noga med vad som hamnar i avloppen. Vi behöver alla hjälpas åt för att skydda vattnet och miljön.

Regnvatten och smältvatten, så kallat dagvatten, leds via särskilda ledningar direkt ut i Fyrisån eller andra vattendrag.

Läs mer om dagvatten

Var rädd om ditt vatten

Vad du spolar ner i toaletten eller avloppet kanske känns som en droppe i havet – men den droppen gör stor skillnad. Många av de produkter som du använder i din vardag innehåller ämnen som inte bryts ner i reningsverket. Dessa fastnar i reningsverkets galler, hamnar i slammet eller följer med vattnet ut i sjöar och vattendrag. Att köpa miljömärkta produkter gör en stor skillnad för våra vattendrag.

Läs mer om vad du kan göra för att ta hand om ditt vatten

Bräddning är en säkerhetsfunktion vid överbelastning

Bräddningar är tillfälliga utsläpp av orenat avloppsvatten när reningsverk eller ledningar är överbelastade eller när stopp uppstår. Det är en säkerhetsfunktion för avloppssystemet för att vattnet inte ska gå baklänges om ledningarna blir överfulla. Annars finns risken att källare och gator översvämmas och reningsverken och pumpstationerna överbelastas.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T07:55:24
Last modified:
2022-09-19T08:52:16
Published:
2019-05-07T07:55:52
Last published:
2022-09-19T08:52:16
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
rening-av-avloppsvatten

EPI.Id
e8862ab971b54e9ebc85b6c37bcc2d1f