Lämna in dina läkemedel

Läkemedel är exempel på ämnen som dagens avloppsreningsverk inte är designade för att kunna bryta ner. Vissa läkemedelssubstanser kan trots detta ändå brytas ner i avloppsreningsverken, medan andra passerar utan att påverkas.

Gemensamt är att de flesta läkemedelssubstanser är vattenlösliga och följer med vattnet ut från reningsverket till vattendragen där de påverkar framförallt djuren som lever där. Plankton som förlorar förmågan att simma och fiskar som inte kan fortplanta sig eller får cellförändringar i lever och njurar blir allt vanligare i vattenmiljöerna.

Läkemedel som vi använder tas upp olika mycket av kroppen och det som inte tas upp följer med urin och avföring ut i avloppsvattnet. Det är därför viktigt för både dig och miljön att inte använda mer läkemedel än vad läkaren ordinerat eller vad som står på bipacksedeln samt att bara använda läkemedel när du behöver dem. 

  • Läs bipacksedeln och läkarens ordination noga – använd inte mer medicin än nödvändigt.
  • Häll inte ut överblivna läkemedel i avloppet eller i hushållssoporna. De kan innehålla miljöfarliga ämnen som inte kan renas bort i avloppsreningsverken och som inte får hamna i miljön.
  • Lämna tillbaka överblivna läkemedel till valfritt apotek. Läkemedelsresterna förbränns och de aktiva läkemedelssubstanserna blir då inaktiva.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-10T08:13:17
Last modified:
2022-09-19T10:39:54
Published:
2019-05-10T08:13:57
Last published:
2022-09-19T10:41:02
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
lamna-in-dina-lakemedel

EPI.Id
8a67bbf399434607a86d1eb4c918b728