Hoppa till innehållet
hängare.jpg

Hängare på ditt sopkärl

Från 1 april 2019 meddelar vi dig som kund direkt om vi tömde ditt sopkärl, men stötte på svårigheter eller om du behöver åtgärda något inför nästa tömning. Detta gör vi med en hängare direkt på ditt sopkärl så att du får en snabb återkoppling.

Hängaren har två sidor. En blå sida som betyder att vi har tömt ditt sopkärl, men du måste åtgärda något till nästa tömning, och en orange sida som betyder att vi inte kunde tömma ditt sopkärl.

Men vad betyder det som vi har kryssat för?

På den orangea sidan står följande

Avfallet satt fast i kärlet

Det betyder att vi inte kunde tömma kärlet eftersom avfallet exempelvis har fryst fast. Om ditt matavfall ofta fryser fast i kärlet kan du låta matavfallet rinna av så att det blir så torrt som möjligt innan det läggs i kärlet. 

Det fanns farligt avfall i kärlet

Vi har inte kunnat tömma ditt kärl eftersom det funnits avfall som inte hör hemma i kärlen för hushållsavfall och matavfall. Allt annat avfall ska lämnas på återvinningscentral. 

Det fanns grovsopor i kärlet

Vi kunde inte tömma eftersom det funnits avfall som inte ska vara i kärlet. Lämna grovsopor på återvinningscentral eller till second hand.

Det var för mycket översopor

Kärlen var alldeles för fulla för att kunna tömmas. Hör av dig till kundtjänst om du behöver ändra ditt abonnemang.

På den blå sidan står följande

Svårt att komma fram

Vi kunde inte komma fram ordentligt med sopbilen eftersom fordon, buskage eller annat var i vägen. Tänk på att sopbilen är mycket högre än exempelvis en personbil och grenar eller buskar kan vara i vägen.

Rester av avfallet är fast i kärlet

Ibland kan rester av avfall frysa fast i kärlet och då måste det åtgärdas innan nästa tömning. 

Skotta, sanda eller salta framför kärlet 

Det här är främst ett problem vintertid. För att vi ska kunna komma fram måste du se till att det är skottat, sandat och saltat framför kärlet. 

Ställ fram kärlet med handtaget i dragriktningen

De som tömmer kärlen drar flera hundra kärl om dagen. För att underlätta i deras arbete behöver vi din hjälp med att ställa kärlet i den dragriktningen som chauffören kommer att dra kärlet till bilen.

Sortera rätt

Matavfall i bruna tunnan och endast brännbart hushållsavfall i den andra. Allt annat ska till återvinningscentral. Är du osäker på vad som är brännbart hushållsavfall eller matavfall? Här hittar du vår sorteringsguide.