Till sidans huvudinnehåll

Rekommendationen hävd i hela Björklinge

Rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge är hävd för alla hushåll.

Status just nu

Uppdaterad 12 oktober 2021

Arbetet med att lägga om vattenledningen i delar av Norra och Södra Tibblevägen, som är källan till PAH-föroreningen i området, kommer att ske i två etapper. Etapp 1 är avslutad och etapp 2, som är mindre brådskande, inleds under 2022. Information om etapp 2 kommer under våren 2022.

Uppsala Vatten, i samråd med miljöförvaltningen, kommer under en längre period att ta utökade vattenprover i området för att säkerställa att problemet inte återkommer.

Vad hände

Vattenprover har tagits i brandposter och hos användare i Björklinge. Tidigare prover har inte visat på otjänligt vatten, utan det är ett av provsvaren från en av våra ordinarie provplatser som i mars visade på risk för otjänligt dricksvatten i Björklinge, Skuttunge och Läby. Inga föroreningar har hittats i vattnet som går ut från vattenverket.

Efter många prover blev slutsatsen att föroreningen kommer från en äldre typ av gjutjärnsledning som har ett invändigt rostskydd som har skadats i samband med en vattenläcka i december. Arbetet med att byta ut ledningen har inetts och etapp 1 av bytet är avslutad. De som berörs av ledningsbytet under etapp 2 kommer att få mer information inför att arbetet inleds.

OBS! Varning för falska provtagningsförsök hos kunder i Björklinge.

Vad innebar rekommendationen

  • Drick inte kranvattnet och borsta inte tänderna med det.
  • Laga inte mat i vattnet.
  • Du kan använda det till hygien (spola i toaletten, duscha, diska).

Risken för att du ska ha fått i dig något olämpligt via vattnet är låg och hälsorisken hos individer som kortvarigt har fått i sig PAH bedöms vara låg. Vi har varit i kontakt med Livsmedelsverket och de har gjort bedömningen att de halter vi har uppmätt inte är farliga för hälsan. De rekommendationer som vi nu går ut med är en försiktighetsåtgärd. Vid senaste ordinarie provtagningstillfället den 26 oktober 2020 fanns inga förekomster av PAH vilket tyder på att inte varit en långvarig förekomst.

Vi har kontakt med Uppsala Kommuns miljöförvaltning.

Kartor som visar Uppsala Vattens verksamhets- och försörjningsområden i Björklinge, Läby och Skuttunge

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Björklinge

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Läby

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Skuttunge

Vad är PAH?

PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. Bens(a)pyren (BaP) är en av de mest studerade PAH.

Var finns PAH?

De största PAH-källorna för personer som inte röker eller snusar är mat och luftföroreningar. Grillade och rökta livsmedel innehåller de högsta halterna av PAH medan till exempel spannmål och bordsmargariner innehåller låga halter.

Eftersom vi får i oss mycket sötsaker, spannmålsprodukter, fetter och rökta livsmedel är de också de största källorna för PAH när det gäller mat. Musslor och hummer som lever i förorenade vatten kan ibland innehålla höga halter av PAH. Dricksvatten däremot innehåller låga halter av PAH.

Läs mer om PAH hos Livsmedelsverket. (öppnas i ett nytt fönster)