Till sidans huvudinnehåll

Risk för otjänligt dricksvatten i en del av Björklinge

Rekommendationen att inte dricka eller laga mat med det kommunala dricksvattnet i Björklinge, Läby och Skuttunge är hävd för alla hushåll utom just de som berörs direkt av omläggningsarbetet av den ledning som orsakat problemen med PAH.

De hushåll där rekommendationen fortfarande gäller finns på Solgränd, delar av Norra och Södra Tibblevägen, en fastighet på Tibblegränd samt ett par fastigheter på Näckvägen och Sandbrovägen. i Björklinge. Se karta för exakt vilka fastigheter som berörs.

Det går bra att duscha och spola i toaletterna.

Status just nu

Uppdaterad 16 april 2021

Hushåll som har fått sms om att rekommendationen är hävd kan börja använda dricksvattnet som vanligt.

Arbetet med att lägga om vattenledningen i delar av Norra och Södra Tibblevägen, som är källan till PAH-föroreningen i området, påbörjas torsdagen den 15 april. Läs mer om arbetet.

Vad har hänt

Prover har tagits i brandposter och hos användare i Björklinge. Tidigare prover har inte visat på otjänligt vatten, utan det är ett av provsvaren från en av våra ordinarie provplatser i Björklinge som visade på risk för otjänligt dricksvatten. Inga föroreningar har hittats i vattnet som går ut från vattenverket.

Efter många prover är slutsatsen är att föroreningen kommer från en äldre typ av gjutjärnsledning som har ett invändigt rostskydd som har skadats i samband med en vattenläcka i december. Arbetet med att byta ut ledningen inleds under de närmsta veckorna. De som berörs av ledningsbytet kommer att få mer information.

OBS! Varning för falska provtagningsförsök hos kunder i Björklinge.

Eftersom föroreningen inte går att koka bort så har vi ställt ut vattentankar där man kan hämta vatten till matlagning och för att dricka. Här hittar du en karta över vattentankarna. Tänk på att hålla avstånd till varandra när ni hämtar vatten. Här finns frågor och svar om rekommendationen att inte dricka vattnet.

Kommunalt dricksvatten i övriga orter i kommunen kan användas som vanligt. 

Vad innebär rekommendationen

  • Drick inte kranvattnet och borsta inte tänderna med det.
  • Laga inte mat i vattnet.
  • Du kan använda det till hygien (spola i toaletten, duscha, diska).

Risken för att du ska ha fått i dig något olämpligt via vattnet är låg och hälsorisken hos individer som kortvarigt har fått i sig PAH bedöms vara låg. Vi har varit i kontakt med Livsmedelsverket och de har gjort bedömningen att de halter vi har uppmätt inte är farliga för hälsan. De rekommendationer som vi nu går ut med är en försiktighetsåtgärd. Vid senaste ordinarie provtagningstillfället den 26 oktober 2020 fanns inga förekomster av PAH vilket tyder på att inte varit en långvarig förekomst.

Vi har kontakt med Uppsala Kommuns miljöförvaltning.

Kartor som visar Uppsala Vattens verksamhets- och försörjningsområden i Björklinge, Läby och Skuttunge

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Björklinge (öppnas i ett nytt fönster)

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Läby (öppnas i ett nytt fönster)

Verksamhets- och försörjningsområden för vatten i Skuttunge (öppnas i ett nytt fönster)

 

Vad är PAH?

PAH står för Polycykliska aromatiska kolväten och är en grupp av flera hundra föreningar som bildas när organiska material hettas upp eller förbränns ofullständigt. Bens(a)pyren (BaP) är en av de mest studerade PAH.

Var finns PAH?

De största PAH-källorna för personer som inte röker eller snusar är mat och luftföroreningar. Grillade och rökta livsmedel innehåller de högsta halterna av PAH medan till exempel spannmål och bordsmargariner innehåller låga halter.

Eftersom vi får i oss mycket sötsaker, spannmålsprodukter, fetter och rökta livsmedel är de också de största källorna för PAH när det gäller mat. Musslor och hummer som lever i förorenade vatten kan ibland innehålla höga halter av PAH. Dricksvatten däremot innehåller låga halter av PAH.

Läs mer om PAH hos Livsmedelsverket. (öppnas i ett nytt fönster)