Hoppa till innehållet

Anmäl utebliven sophämtning eller slamtömning

Tack för att du anmäler utebliven hämtning till oss. Kundtjänst handlägger ditt ärende senast vardagen efter din anmälan. Låt om möjligt kärlen stå framme tills de blivit tömda. Fyll i alla fält.

Förnamn och efternamn
En giltig e-postadress
Det telefonnummer där vi når dig
Anläggningsnumret börjar med 40...
Adressen där vi hämtar sopor
Det datum då du skulle fått hämtat
Vad har inte hämtats?

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter