Till sidans huvudinnehåll

Beställ extrahämtning

Här beställer du extrahämtning av matavfall eller brännbart hushållsavfall. Fyll i alla fält.

Förnamn och efternamn
E-post för kontakt
Dit vi kan ringa och skicka SMS
Anläggningsnumret börjar med 40...
Adressen där vi hämtar avfallet.
Ange vilken kärltyp du vill ha extratömning av

Avgiften för extratömning är 200 kr per kärl. Har du tre kärl blir det 600 kr för extratömningen.

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter