Till sidans huvudinnehåll

Anmäl utebliven sophämtning eller slamtömning

Tack för att du anmäler utebliven hämtning till oss. Kundtjänst handlägger ditt ärende senast vardagen efter din anmälan. Låt om möjligt kärlen stå framme tills de blivit tömda. Fyll i alla fält.

Här kan du se vilken som är din ordinarie hämtdag.

Förnamn och efternamn
E-post för kontakt
Dit vi kan ringa och skicka SMS
Anläggningsnumret börjar med 40...
Adressen där vi hämtar avfallet.
Det datum då du skulle fått hämtat (anmäl tidigast dagen efter)
Vad har inte hämtats?

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter