På uppsalavatten.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig och för att vi genom att analysera besöksstatistik ska kunna göra webbplatsen bättre. Genom att gå vidare på webbplatsen godkänner du att vi använder kakor. Du kan göra inställningar i webbläsaren för att blockera kakor. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen, till exempel Mina sidor, inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta. Vad är kakor?

Avfallshämtning, slam- och latrintömning

Avfallshämtning och avfallskärl

Fastighetsägare är skyldig att ha abonnemang för hämtning av hushållsavfall vilket regleras i Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun. Hushållsavfallet som hämtas består av brännbart avfall och matavfall. Kärl för hushållsavfall beställer du på lnflyttningsanmälan (privat/enfamiljshus) (företag/flerbostadshus). Blanketten ska vara oss tillhanda senast 3 veckor innan du flyttar in.

Brännbart avfall

Alla fastighetsägare är skyldiga att ha abonnemang för hämtning av brännbart avfall. Enbostadshus kan normalt välja att få kärlet tömt en eller två gånger per månad. För andra hämtningsintervall eller typ av fastigheter var vänlig kontakta vår kundtjänst.

Matavfall

Alla fastighetsägare ska ha abonnemang för hämtning av matavfall varannan vecka. Enbostadshus kan efter anmälan till Miljökontoret, hemkompostera matavfall i egen godkänd kompostbehållare och på sådant sätt att olägenhet för hälsa och miljö inte uppstår.

Gemensamt hämtställe

Uppsala Vatten ser positivt på att fastighetsägare till en- och tvåfamiljshus går ihop och ordnar gemensamt hämtställe.

Ansökan om gemensamt hämtställe hittar du under Blanketter.

Slam- och latrintömmning

Alla fastigheter med enskilda avloppsanläggningar är skyldiga att ha abonnemang för tömning av slamavskiljare, sluten tank eller latrintank. Enligt Kommunala föreskrifter om avfallshantering för Uppsala kommun ska en slamavskiljare tömmas minst en gång per år. Har du sluten tank beror tömningsintervallet på hur stor tanken är och hur många som nyttjar den.

På lnflyttningsanmälan anger du vilken typ av enskild avloppsanläggning du har. Kontakta vår kundtjänst för information om vilket tömningsintervall du bör ha.

Mer om detta hittar du under Taxor.