Till sidans huvudinnehåll

Byggvatten

Här kan du ansöka om byggvatten. Byggvatten är en tillfällig anslutning av vatten och avlopp under byggtiden.

Vem kan få byggvatten?

Vanligtvis är det byggherren/byggbolaget som ansöker men det kan också vara fastighetsägaren.

 

Vad kostar byggvatten?

Byggvatten betalas enligt taxa för brukningsabonnemang. Om vi behöver bygga fram en tillfällig servis fakturerar vi självkostnadspris för den och proppning efter avslutad användning. Vi kan tillåta användning av ordinarie servis till byggvatten förutsatt att anläggningsavgiften är betald.

 

Här ansöker du om byggvatten

Fyll i ansökan om byggvatten (öppnas i ett nytt fönster).

  • Bifoga en VA-situationsplan för vart anslutningen önskas samt placeringen av byggetableringen/byggbodar.
  • Vid pumpning av länsvatten från arbetsschakt ska provtagningsprotokoll bifogas i anmälan.