Kommunalt vatten och avlopp

Här hittar du information om hur du ansluter din fastighet till det kommunala vatten- och avloppsnätet i Uppsala kommun.

Anmäl VA-anslutning för nybyggd fastighet

Om du ska bygga en ny fastighet inom ett område med kommunalt vatten och avlopp, måste du alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning med önskad anslutningspunkt. På www.ledningskollen.se kan du beställa uppgifter om ledningarna på din tomt Länk till annan webbplats. innan du börjar gräva.

Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas. Vid byggnationen ska mätarplatsen utformas enligt gällande bestämmelser. Den kvalitetsansvarige för byggnationen ansvarar för att anslutningen blir rätt utförd.

Har du en fråga?

Här kan du ställa frågor till våra VA-handläggare om anslutning till det kommunala VA-nätet. Du behöver ange vilken fastighet frågan gäller.

Här ansöker du om permanent anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

VA-anmälan för ombyggnad och tillbyggnad

Ska du bygga om eller bygga till din fastighet kan det innebära att du får betala en kompletterande anläggningsavgift. Du måste alltid göra en anmälan om VA-anslutning och lämna in en situationsplan/VA-ritning med önskad anslutningspunkt. Skicka in anmälan till oss i god tid innan din fastighet ska anslutas.

OBS! Tänk på att servisventilen endast får öppnas och stängas av behörig personal.

Här ansöker du om permanent anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Förbindelsepunkt

Vatten- och avloppsledningar som ligger 0,3 meter utanför tomtgränsen och ingår i den kommunala VA-anläggningen, ägs och underhålls av Uppsala Vatten.

Innanför tomtgränsen är det du som fastighetsägare som äger ledningarna och ansvarar för hur de fungerar. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan fastighetsägarens och Uppsala Vattens ansvarsområden. Förbindelsepunkten är den punkt där fastighetens servisledningar ansluts till det allmänna ledningsnätet.

Anmäl inflyttning i nybyggd fastighet

När du som fastighetsägare tillträder en nybyggd fastighet ansvarar du för att fylla i en inflyttningsanmälan och skicka in den till oss.

Här hittar du inflyttningsanmälan för privat/enfamiljshus och för företag/flerbostadshus

Anslutninganmälan i utbyggnadsområden

När Uppsala Vatten byggt ut och meddelat förbindelsepunkt till din fastighet har du möjlighet att ansluta till den allmänna VA-anläggningen. Innan anslutning måste en anmälan göras till Uppsala Vatten som då kan installera vattenmätare och godkänna anslutningen .

Anslutningsanmälan.pdf Pdf, 145.3 kB.

Läs mer om utbyggnadsområden

Taxor

Här hittar du gällande priser för dricksvatten och avlopp.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-06T10:32:00
Last modified:
2024-02-19T11:29:07
Published:
2022-03-24T08:52:54
Last published:
2024-02-19T11:29:07
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
kommunalt-vatten-och-avlopp

EPI.Id
5c2f99a90d7744febb6d856ef9406feb