Mätarbrunn

Uppsala Vatten gör bedömning om mätarbrunn krävs. I normala fall krävs mätarbrunn vid ledningsdragning längre än 50 meter från förbindelse- eller tillkopplingspunkt till mätarens placering.

Mätarbrunnen och dess placering ska godkännas av Uppsala Vatten. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelsepunkt som möjligt.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt:

1. En plastbrunn med upplyftningsbar anordning för underhåll och avläsning.

2. En betongbrunn med en invändig diameter av minst 1200 milimeter för en mätare, minst 1500 milimeter för två mätare.

  • Fri nedstigningsöppning med en diameter på minst 600 milimeter.
  • Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka placerad 100-200 milimeter över markytan.
  • Vatentätt utförande.
  • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp.
  • Installeras fast stege ska denna vara av korrosionshärdigt material.
  • Mätaren monteras i horisontll fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler.

Anvisningar

  • Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inklusive vattenmätarkoppling.
  • Vattentät väggenomföring.
  • Stege av korrisionssäkert material.
Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T12:16:51
Last modified:
2022-08-09T14:42:40
Published:
2019-05-07T12:17:59
Last published:
2022-08-09T14:42:40
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
matarbrunn

EPI.Id
7d582617092f4c339b867f09b8133045