Mätarbrunn

Uppsala Vatten gör bedömning om mätarbrunn krävs. I normala fall krävs mätarbrunn vid ledningsdragning längre än 50 meter från förbindelse- eller tillkopplingspunkt till mätarens placering.

Mätarbrunnen och dess placering ska godkännas av Uppsala Vatten. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelse- eller tillkopplingspunkt som möjligt.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt

 1. En plastbrunn med upplyftningsbar anordning för underhåll och avläsning
 2. En nedstigningsbar plast- eller betongbrunn

Mätarbrunn med upplyftningsbar anordning

Bild på en upplyftningsbar vattenmätare

Krav på utförande

 • Vattentätt utförande
 • Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp
 • En horisontell konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras.

Rekommendationer

 • För att minska risken för att vattenmätaren ska frysa sönder så kan locket/luckan isoleras
 • För att minska risken för att markvatten rinner in genom brunnens lock/lucka så kan mätarbrunnen anläggas så att locket/luckan är placerad 100-200 millimeter ovan markytan

Nedstigningsbar mätarbrunn

Krav på utförande

 • Invändig diameter ska vara minst 1200 millimeter för en mätare och minst 1500 millimeter för två mätare
 • Fri nedstigningsöppning ska hålla en diameter på minst 600 millimeter
 • Vattentätt utförande
 • Brunnen får inte vara ansluten till spill- eller dagvattenavlopp
 • En fast förankrad stege ska installeras och vara av korrosionssäkert material
 • En horisontell fast förankrad konsol av korrosionssäkert material med avstängningsventiler på båda sidor om mätaren ska monteras

Rekommendationer

 • För att minska risken för att vattenmätaren ska frysa sönder så kan locket/luckan isoleras
 • För att minska risken för att markvatten rinner in genom brunnens lock/lucka så kan mätarbrunnen anläggas så att locket/luckan är placerad 100-200 millimeter ovan markytan

Vattenmätare

Bilden visar vattenmätare fast monterad i konsol med avstängningsventiler.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2019-05-07T12:16:51
Last modified:
2024-03-12T15:33:03
Published:
2019-05-07T12:17:59
Last published:
2024-03-12T15:33:03
Template
Sida


EPI.PageType
StandardPage

EPI.PageURLSegment
matarbrunn

EPI.Id
7d582617092f4c339b867f09b8133045