Till sidans huvudinnehåll

Mätarbrunn

Uppsala Vatten gör bedömning om mätarbrunn krävs. I normala fall krävs mätarbrunn vid ledningsdragning längre än 50 meter från förbindelse- eller tillkopplingspunkt till mätarens placering.

Mätarbrunnen och dess placering ska godkännas av Uppsala Vatten. Mätarbrunnen ska placeras så nära förbindelsepunkt som möjligt.

Mätarbrunnen kan utföras på två olika sätt:

1. En plastbrunn med upplyftningsbar anordning för underhåll och avläsning.

2. En betongbrunn med en invändig diameter av minst 1200 milimeter för en mätare, minst 1500 milimeter för två mätare.

  • Fri nedstigningsöppning med en diameter på minst 600 milimeter.
  • Överfalsad, värmeisolerad och eventuellt låsbar lätt manövrerbar lucka placerad 100-200 milimeter över markytan.
  • Vatentätt utförande.
  • Brunnen får inte vara ansluten till avlopp.
  • Installeras fast stege ska denna vara av korrosionshärdigt material.
  • Mätaren monteras i horisontll fast förankrad mätarkonsol och förses med avstängningsventiler. 

Anvisningar

  1. Konsol av korrosionssäkert material för vattenmätare inklusive vattenmätarkoppling.
  2. Vattentät väggenomföring.
  3. Stege av korrisionssäkert material.