Onyttigbliven anläggning

Riktlinjer för ersättning onyttigbliven enskild VA-anläggning syftar till att fastställa villkoren för när och hur ersättning för onyttigbliven enskild VA-anläggning betalas ut till fastighetsägare.

Utöver VA-utbyggnad till ny bebyggelse genomför Uppsala Vatten även utbyggnad i befintliga områden som idag har enskild VA-försörjning. Beslut om vilka fastigheter som ska försörjas med allmänt VA tas av kommunfullmäktige enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. VA-huvudmannen ska enligt samma lag §40 betala skälig ersättning för anläggningar som blir onyttiga på grund av att kommunen ordnar eller
utvidgar en allmän VA-anläggning.

Dessa riktlinjer tas fram för att säkerställa att de som är berättigade ekonomisk ersättning får en enhetlig juridisk och ekonomisk bedömning om ersättningens storlek.

Från med den 1 augusti 2022 gäller följande riktlinjer för onyttigbliven anläggning:

Läs Riktlinjer för ersättning onyttigbliven enskild VA-anläggning Pdf, 192 kB.

Hjälpte innehållet på sidan dig? (Om du svarar nej - fyll gärna i varför.)

EPI debug

Created:
2022-07-14T15:18:23
Last modified:
2022-11-16T09:04:51
Published:
2022-07-14T15:27:55
Last published:
2022-11-16T09:04:51
Template
Sida


EPI.PageType


EPI.PageURLSegment


EPI.Id